Nuno Sardinha, uzyskał tytuł magistra w zakresie Ekonomii Międzynarodowej na Uniwersytecie w Lizbonie, ukończył zaawansowany program w zakresie zarządzania sektorem transportowym na Katolickim Uniwersytecie Biznesu i Ekonomii w Lizbonie, oraz studia podyplomowe Biznes Międzynarodowy i studia ekonomiczne. Obecnie jest Project Managerem w departamencie Planowania, Kontroli Zarządzania i Innowacji w EMEL – Lizbońska Spółka Komunalna ds. Mobilności i Parkingów. Jest na co dzień zaangażowany w zarządzanie projektami finansowanymi z Unii Europejskiej w zakresie mobilności w mieście, e-mobilności, mobilności zapobiegającej wykluczeniu społecznemu, smart cities i logistyki miejskiej w projektach: EVUE, SIMON, FREVUE, DOROTHY, STRAIGHTSOL i SHARING CITIES. Poprzednio pracował w ANAC – Portugalskim Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. Nuno Sardinha zajmował się tam tworzeniem regulacji dotyczących lotnisk i lotniczych systemów nawigacyjnych w Agencji Handlu i Inwestycji AICEP – Portugal Global, podmiocie zajmującym się promowaniem inwestycji zagranicznych w Portugalii oraz procesów internacjonalizacji firm portugalskich.