Doktor nauk o ziemi, prof. IETU, specjalizuje się w planowaniu strategicznym ochrony powietrza w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i europejskiej. Posiada ponad 30-letnie doświadczenie w budowie scenariuszy redukcji emisji do powietrza na różnych poziomach zarządzania oraz inwentaryzacji emisji do powietrza ze źródeł przemysłowych, powierzchniowych i liniowych. Uczestniczyła w 11 międzynarodowych projektach w ramach programów badawczych Unii Europejskiej. Wykonawca ponad 100 krajowych projektów badawczych, 40 raportów Ocen Oddziaływania na Środowisko. 

Aktualnie Członek Zespołu Ekspertów opracowujących „Miejskie Plany Adaptacji do Zmian Klimatu dla miast powyżej 100.tys. mieszkańców”. Autorka 33 publikacji w tym 12 w czasopismach z listy filadelfijskiej. Kierownik Naukowej Sieci Tematycznej AIRCLIM-NET „Zanieczyszczenia powietrza/Zmiany klimatu”, Członek Zarządu Regionalnej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko.