Ewa Kamieńska jest absolwentką Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej Politechniki Warszawskiej. Od 1983 r. jest zawodowo związana z ochroną środowiska. W pierwszych latach pracy zawodowej doświadczenia zdobywała w Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz w biurach projektowych wyspecjalizowanych w projektowaniu oczyszczalni ścieków. Od 1996 r. zatrudniona w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w komórce ekologicznej związanej z dziedziną ochrony wód. Była koordynatorem kilkuset projektów współfinansowanych ze środków krajowych. Posiada gruntowną znajomość zarówno zagadnień merytorycznych jak i zasad finansowania inwestycji ze środków krajowych i europejskich. Od 2009 r. pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Ochrony i Gospodarowania Wodami, a w 2016 r. została dyrektorem Departamentu Ochrony Wód.