Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja – Chemia Środowiska) oraz studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Pracownik Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Członek Stowarzyszenia Eko-Biegły. Autorka projektów z zakresu zielonej infrastruktury (wegetatywne bufory środowiskowe, m.in. dla instalacji IPPC emitujących odory, rozwiązania dla technologii dachów zielonych i innych powierzchni biologicznie czynnych w miastach, adaptacja miast do zmian klimatu) a także opracowań dla przemysłu, raportów środowiskowych i opinii eksperckich z zakresu inżynierii środowiska. Autorka i współautorka krajowych i zagranicznych artykułów i publikacji naukowych w zakresie ochrony i inżynierii środowiska. Uczestnik międzynarodowych konferencji, warsztatów naukowych i spotkań tematycznych z zakresu ochrony środowiska. Uczestnik krajowych i zagranicznych programów i projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Climate-KIC, wykonuje również prace biegłego sądowego z zakresu ochrony środowiska. W ostatnim czasie m.in. realizuje zadania w ramach projektów z programu Horyzont 2020, z zakresu "Demonstrating innovative nature-based solutions in cities".