Henk J. Scholten studiował Matematykę i Geografię na Vrije Universiteit w Amsterdamie. W 1988 roku uzyskał tytuł doktora na Uniwesytecie w Utrechcie (Holandia), broniąc rozprawy na temat modelowania procesu alokacji domów mieszkalnych. Od 1990 roku jest profesorem na Wydziale Ekonomii Vrije Universiteit w Amsterdamie oraz dyrektorem Spinlab (www. spinlab.vu.nl).

Prof. Scholten jest założycielem i dyrektorem zarządzającym Geodan, jednej z największych europejskich firm specjalizujących się w technologiach przestrzennych (www.geodan.nl). W lipcu 2009 roku otrzymał nagrodę za całokształt osiągnięć, z rąk p. Jacka Dangermonda, założyciela ESRI. Nagroda ta przyznawana jest osobom, które znacząco przyczyniły się do postępu nauki i technologii w obszarze systemów informacji geograficznej (GIS).

Profesor Scholten jest autorem wielu artykułów na temat GIS, publikowanych w międzynarodowych czasopismach i książkach.