Jestem doktorantką na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Naukowo zajmuje się badaniem ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza oraz ich wpływu na zdrowie ludzkie. W swojej pracy doktorskiej oceniam w jakim stopniu mieszkaniec miasta jest narażony na zanieczyszczenia pyłowe powietrza i od czego zależy to narażenie.

W ramach poszerzania horyzontów naukowych w 2012r odbyłam staż w zagranicznej jednostce zajmującej się badaniem środowiskowych uwarunkowań zdrowia (CREAL – Center for Research in Environmental Epidemiology, Barcelona, Hiszpania). W roku 2015 byłam również laureatką konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Top500 Innovators”. Uczestniczyłam w wyjeździe szkoleniowo-stażowym, który odbywał się w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley.

Obecnie wraz z zespołem z Politechniki Warszawskiej pracujemy nad wdrożeniem tzw. Warszawskiego Indeksu Powietrza, projektu realizowanego na zlecenie m. st. Warszawy. Prowadzimy również badania nad skutkami narażenia mieszkańców terenów miejskich na tzw. niską emisję oraz badamy ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym osób aktywnych fizycznie. Z zamiłowania jestem żeglarką i narciarką oraz lubię podróżować.