Bernadett Köteles-Degrendele jest ekspertem w dziedzinie strategii oraz projektów związanych z wdrażaniem cyfryzacji i innowacji. Posiada poparte sukcesami doświadczenie we współpracy z miastami, jednostkami rządowymi oraz organizacjami międzynarodowymi (Komisja Europejska, OECD). Brała udział w licznych, prowadzonych przez Unię Europejską, projektach transformacji cyfrowej oraz badała praktyki w zarządzaniu sektorem prywatnym na szczeblu krajowym, regionalnym oraz miejskim. Głównymi zadaniami Bernadett było przygotowanie skutecznych strategii, punktów odniesienia i wskaźników oraz angażowanie w proces zainteresowanych stron (miast, regionów, rządów, sektora prywatnego, małych-średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych) poprzez wywiady, fora czy też warsztaty. Dzięki przeprowadzonej w różnych miastach analizie, zidentyfikowała także czynniki sukcesu w zakresie wdrażania „mGovernment” i „e-zamówień”. W swojej obecnej pracy zajmuje się komunikacją, wsparciem i rozpowszechnianiem dobrych wzorców wśród miast o różnym stopniu rozwoju, które podjęły się wdrażania innowacji i deklarują gotowość do przejścia na rozwiązania cyfrowe.