Aktualności

Trwający projekt "Karpaty Łączą" służy między innymi wzmacnianiu kompetencji przedstawicieli administracji samorządowej w zakresie zrównoważonego planowania przestrzennego. Ten cel jest spójny z postanowieniami Ramowej Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (zobacz: Konwencja Karpacka). Adresowane do blisko dwustu karpackich gmin bezpłątne szkolenia potrwają do późnej jesieni 2016 roku. Tematem przewodnim spotkań są praktyczne aspekty z zakresu planowania przestrzennego oraz realizacji działań z obszaru ochrony przyrody. Czytaj więcej »
Zrównoważony rozwój - brzmi znajomo? Ale co się pod tym kryje? Ekologia, gospodarka, polityka? A może ‘sustainability’ to tylko modny slogan obecny na europejskich salonach? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poszukają uczestnicy Sustainability Conference, nad którą patronat objęło Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Czytaj więcej »
W tarnowskim ratuszu zaprezentowano kolejną, 33. odsłonę Karpackiego Wyścigu Kurierów. Z dziennikarzami spotkali się organizatorzy wyścigu, przedstawiciele gmin leżących na jego trasie, a także konsulowie generalni Adrienne Kormendi (Węgry) oraz  Ivan Skorupa (Republika Słowacji). W tym roku, dzięki współpracy zawiązanej pomiędzy Centrum UNEP/GRID-Warszawa a Organizatorem wydarzenia, wyścig będzie promował cele Konwencji Karpackiej oraz ideę projektu "Karpaty Łączą". Czytaj więcej »
W dniach 7-8 marca w Zakopanem bacowie, naukowcy, przedstawiciele władz publicznych i organizacji społecznych uczestniczyli w III Międzynarodowej Konferencji Pasterskiej organizowanej w ramach projektu "Karpaty Łączą". Tym razem dyskusja skupiła się wokół tematu: „Krajobraz kulturowy Karpat – wspólne dziedzictwo człowieka i przyrody". Wśród gości znaleźli się przedstawiciele m.in.: urzędów marszałkowskich, Słowackiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetów Jagiellońskiego, Śląskiego i Rzeszowskiego, służb ochrony przyrody oraz miłośnicy karpackiej przyrody i kultury. Czytaj więcej »
Promując w Polsce globalną inicjatywę UNEP na rzecz rozwoju inkluzywnej zielonej gospodarki (ang. inclusive green economy), Centrum UNEP/GRID-Warszawa zachęca biznes do podejmowania działań łagodzących niekorzystne zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym. Celem zawiązanej z BASF Polska współpracy jest udzielenie firmie eksperckiego wsparcia w zakresie upowszechniania i wdrażania dobrych praktyk zorientowanych na ochronę różnorodności biologicznej na terenach rolniczych. Czytaj więcej »
Prezentujemy film podsumowujący międzynarodową konferencję dla nauczycieli, zorganizowaną w ramach projektu MASS, w Warszawie w końcówce 2015 roku. Projekt MASS (Motivate and Attract Students to Science) służy wymianie doświadczeń między nauczycielami z kilku europejskich krajów. Jego celem jest upowszechnianie najlepszych praktyk w zakresie korzystania z atrakcyjnych i skutecznych narzędzi i metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Czytaj więcej »
Od blisko 60 lat, nad naszymi głowami krążą sztuczne satelity. Wiele z nich wyposażonych jest w nowoczesny sprzęt pomiarowy i precyzyjne kamery, które każdego dnia dostarczają ogromnej ilości danych i zdjęć. Co mogą zobaczyć i zmierzyć? Czego możemy dowiedzieć się o życiu na Ziemi, analizując zebrane w kosmosie informacje? Czytaj więcej »
Motywacją do realizacji projektu „GreenGO!" jest między innymi wskazywana przez Europejską Agencję Środowiska (Sygnały EEA 2015) potrzeba zazieleniania sektora rolniczego. Chodzi o podjęcie działań, których skutkiem byłoby zwiększanie i ochrona różnorodności biologicznej na poziomie lokalnym. Czytaj więcej »
Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, pani Maria Andrzejewska zaprasza przedstawicieli biznesu do zaangażowania w inicjatywę UNEP: Green Economy. Celem zaproszenia jest włączenie działających w Polsce przedsiębiorstw w działania na rzecz łagodzenia zmian klimatu.  Czytaj więcej »
Ciepłej i radosnej atmosfery na czas zbliżających się Świat Bożego Narodzenia życzy Zespół Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Niech nadchodzący rok będzie rokiem pełnym inspirujących wyzwań i sukcesów, a także rokiem wypełnionym zaangażowaniem i wspólną troską o środowisko naturalne. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022