Kolejny szczyt klimatyczny odbędzie się w stolicy Hiszpanii między 2 a 13 grudnia.

Zgromadzeni na wydarzeniu negocjatorzy precyzować będą zasady działania paryskiego porozumienia klimatycznego.

Obok negocjacji, których celem będzie m.in. uzgodnienie fundamentów globalnego systemu handlu emisjami, odbywać się będzie szereg wydarzeń towarzyszących.

Część z nich będzie realizowana przez UNEP - reprezentanci UN Environment pojawią się również w składach panelów, organizowanych m.in. przez inne instytucje rodziny ONZ.

Ich szeroki zakres tematyczny wskazuje na skalę powiązań międzyglobalnym klimatem a właściwie każdą dziedziną ludzkiego życia oraz aspektem środowiska.

Oficjalną prezentację będzie mieć najnowsze wydanie jednej z flagowych publikacji UNEP - "Emissions Gap Report 2019".

Obszernie dyskutowana będzie m.in. rola nauki w inspirowaniu do realizacji działań politycznych, wyzwanie zazieleniania sektora finansowego czy wpływu infrastruktury na praktyczną realizację idei zrównoważonego rozwoju.

Nie zabraknie również miejsca na tematykę środowiskową - rolę mokradeł, konieczność ochrony oceanów czy promowania rozwiązań opartych na naturze (takich jak zielona infrastruktura).

Jednym z istotnych wątków obszernego programu oficjalnych wydarzeń towarzyszących są technologie i innowacje, które będą przedmiotem debaty pod kątem ich wpływu na stan środowiska, możliwości ich wykorzystania do przyjznej dla klimatu walki z biedą czy sprawiedliwej transformacji w stronę neutralności klimatycznej.

Ważne dla Centrum UNEP/GRID-Warszawa tematy, takie jak rola edukacji dla zrównoważonego rozwoju, modele produkcji i konsumpcji, monitorowanie środowiska w regionach górskich czy proklimatyczne działania miast również znalazły się w agendzie wydarzenia.