20 lutego 2019 roku, Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych zatwierdziło wybór Inger Andersen na stanowisko Dyrektora Programu Narodów Zjednoczonych ds. środowiska (UN Environment).

Inger Andersen pochodzi z Danii i jest ekonomistką specjalizującą się w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Pasjonują ją środowiskowe i społeczne wyzwania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Przed powołaniem na to stanowisko, Inger Andersen zasiadała na czele Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). W ciągu 30 lat pracy na rzecz międzynarodowego rozwoju, pani Andersen zdobyła bogate doświadczenie piastując kluczowe stanowiska w Banku Światowym i ONZ – jako Wiceprezes Banku Światowego (2011-2015), a także Wiceprezes ds. Zrównoważonego Rozwoju i szef Grupy Konsultacyjnej ds. Międzynarodowej Rada Funduszu Badań Rolniczych (2010-2011). W ciągu 15-letniej kariery w Banku Światowym, Inger Andresen zajmowała kierownicze stanowiska zajmując się rozwiązaniami dla problemów wody, środowiska, i zrównoważonego rozwoju dla Afryki i Bliskiego Wschodu.

W trakcie swej zawodowej kariery, zajmowała się m.in. kwestimi takimi jak, klęski głodu i pustynnienie, minimalizowaniem negatywnych skutków klęsk żywiołowych (susz), oraz zapewnianie dostępu do wody.

Poza zagadnieniami związanymi z zasobami wodnymi oraz klęskami żywiołowymi, obiektem jej zainteresowania w Banku Światowym było przeciwdziałanie zmianom klimatu i kwestie energetyczne.

Pełniąc funkcje dyrektorskie w IUCN, Inger Andersen szczególnie mocno podkreślała rolę ochrony środowiska jako niezbędnego elementu zrównoważonego rozwoju.

Kandydatura pani Andersen została zaproponowana przez Sekretarza Generalnego ONZ i przedłożona pod głosowanie Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ.

Zdj. Inger3 na licencji CC BY-SA 2.0