UNEP

 UNEP  Inauguracyjne spotkanie nowego cyklu Centrum UNEP/GRID-Warszawa, zrealizowane we współpracy z firmą Żywiec-Zdrój, poświęcone było pokazaniu skupione było na pokazywaniu pozytywnych efektów ochrony różnorodności biologicznej w ramach wspólnego projektu „Karpaty Łączą - Kwietne Łąki”.  Czytaj więcej »
 UNEP  Opracowanie naukowe programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) pod tytułem „Making Peace with Nature” zostało napisane w celu opisania sposobów zaadresowania krytycznych problemów związanych z klimatem, zanieczyszczeniami i bioróżnorodnością.  Czytaj więcej »
 UNEP  Pakistan ogłosił, że będzie gospodarzem Światowego Dnia Środowiska 2021 we współpracy z Programem Ochrony Środowiska ONZ (UNEP). Tegoroczne obchody Światowego Dnia Środowiska będą poświęcone „odrodzeniu ekosystemów” i skupią się na przywróceniu naszej relacji z naturą. Będzie to również oficjalne rozpoczęcie Dekady ONZ w sprawie odbudowy ekosystemów 2021-2030. Czytaj więcej »
 UNEP  W dniach 22-23 lutego odbyła się, zorganizowana internetowo, piąta sesja Zgromadzenia ONZ ds. Środowiska (UNEA-5). 12 tysięcy uczestników, ponad 1.500 delegatów ze 153 państw członkowskich, w tym ponad 60 ministrów środowiska, przez dwa dni ustalało priorytety dla globalnych polityk środowiskowych, a także wyznaczyło strategię Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) na lata 2022-2025.   Czytaj więcej »
 UNEP  Kolejna publikacja z cyklu Global Environment Outlook wskazuje na najważniejsze wyzwania, z jakimi w najbliższych latach zmagać się będą przedsiębiorstwa, chcące zmniejszyć swój negatywny wpływ na środowisko i wejść na ścieżkę neutralności klimatycznej.  Czytaj więcej »
 UNEP  12 grudnia 2015 roku podczas szczytu klimatycznego w Paryżu prawie 190 państw podpisało pierwsze w historii uniwersalne porozumienie w dziedzinie klimatu. W dokumencie określono ogólnoświatowy plan działania, którego celem jest ograniczenie globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążenie do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Czytaj więcej »
 UNEP  Kryzys klimatyczny, jak dowodzi najnowsza edycja raportu Programu ONZ ds. Środowiska, wciąż trwa. Spowodowany pandemią spadek emisji gazów cieplarnianych nic w tej kwestii nie zmieni, jeśli nie będzie towarzyszyć mu zielona odbudowa gospodarcza oraz kolejne deklaracje neutralności klimatycznej, przekładające się na konkretne działania państw, społeczeństw czy biznesu.  Czytaj więcej »
 UNEP  Utrata i marnotrawstwo żywności (food loss and waste) mają miejsce na różnych etapach globalnej produkcji, dystrybucji i konsumpcji. Niezrównoważone praktyki skutkują utratą około jednej trzeciej całej wyprodukowanej żywności każdego roku, a kontynuowanie wzorców biznesu “takiego jak zwykle” powoduje coraz większe opóźnienia w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym celu dwunastego: Zrównoważona konsumpcja i produkcja. Czytaj więcej »
 UNEP  24 października minęło 75 lat działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych. W obliczu światowego kryzysu zdrowotnego, a także jego społecznych i ekonomicznych konsekwencji, rocznica ta jest momentem refleksji nad dalszym rozwijaniem współpracy międzynarodowej.   Czytaj więcej »
 UNEP  Najnowszy, przygotowany przez ONZ raport nie pozostawia wątpliwości - nie dość, że przed ludzkością wciąż wiele pracy nad wcieleniem SDGsów w życie, to COVID-19 dodatkowo zagraża ich zrealizowaniu. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2021