Podczas spotkania 2 marca 2018, w siedzibie Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Warszawie, eksperci dyskutowali na temat nowego pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu uczestniczyła Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Metody przejścia gospodarek europejskich na ten bardziej zrównoważony model zarządzania odpadami oraz udział przedsiębiorstw w tym procesie to główne zagadnienia poruszane podczas debaty.

Eksperci skoncentrowali się na znaczenie nowych celów w gospodarce odpadami dla przechodzenia na model GOZ. Przyjrzeli się między innymi sytuacji przedsiębiorstw, przed którymi stoją – wobec założeń zawartych w pakiecie – nowe, ambitne cele recyklingowe.

Jak zostaną rozłożone akcenty i priorytety przy przechodzeniu gospodarki na tory zamkniętego obiegu? Jaką rolę w tym procesie będą miały legislacja, uwarunkowania rynkowe, świadomość konsumentów? Jak i kiedy osiągniemy masę krytyczną i „śnieżna kula” zmian na rzecz GOZ będzie się już sama toczyć? 

W śród dyskutantów znaleźli się: Maria Andrzejewska (Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa), Sarah Nelen (Kierownik Działu Gospodarki Odpadami i Surowców Wtórnych, Dyrekcja Generalna ds. Środowiska, Komisja Europejska), Andrzej Grzyb (Poseł do Parlamentu Europejskiego, Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności), Magda Gosk (Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Ministerstwo Środowiska), Andrzej Rudka (były Doradca, Dyrekcja Generalna ds. Rynku wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP, Komisja Europejska), dr hab. Bolesław Rok (Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Akademia Leona Koźmińskiego).

Organizatorem okrągłego stołu był EURACTIV.pl, a jego współorganizatorem Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego.