Czwartek, 9 listopada był drugim i ostatnim dniem międzynarodowej konferencji INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie. Tematami głównymi sesji plenarnych i warsztatowych, które odbyły się tego dnia, były: efektywne gospodarowanie zasobami oraz przyszłość miast, a także kwestie takie jak: efektywne wykorzystanie wody, zrównoważona konsumpcja, inteligentne systemy transportu.

Przez dwa dni konferencji zarejestrowało się ponad 700 uczestników, którzy następnie mogli uczestniczyć w dowolnych trzech z 15 sesji z udziałem 55 prelegentów. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń, pomysłów, dobrych praktyk, i zaprezentowaniu inicjatyw, które mogą stać się inspiracją dla przedstawicieli instytucji i samorządów do podejmowania wyzwań holistycznego rozwoju miast, czyli takich działań, które są w zgodzie z równowagą ekologiczną i służą dobrze rozumianym potrzebom miejskiej społeczności. 

Podczas sesji „Miasto a gospodarka zasobami” głównym tematem była gospodarka o obiegu zamkniętym. Przedstawiciel Fundacji Ellen MacArthur Łukasz Holec zwrócił m.in. uwagę, że motorem napędowym tego systemu jest rewolucja technologiczna a inspiracją może być sama natura, która nie marnotrawi żadnych zasobów. Przykłady działań w Lublanie przedstawione przez Jožego Gregoricia pokazują, że w stosunkowo krótkim czasie miasto jest w stanie przestawić się z gospodarki odpadami na gospodarkę zasobami. W stolicy Słowenii woda opadowa jest wykorzystywana do oczyszczania ulic. Zastosowano także system podziemnych kontenerów, które usprawniają selektywną zbiórkę odpadów. Przemysław Niedźwiedzki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprezentował projekt termomodernizacji podlegających ministerstwu budynków, która pozwoli na zmniejszenie o 60% rocznego zapotrzebowania na energię.

Druga sesja plenarna dedykowana była eko-miastu przyszłości. Sesja rozpoczęła się od prezentacji działań prowadzonych przez miasto Wiedeń w celu przeciwdziałania skutkom zmiany klimatu. Następnie Piotr Olkiewicz opowiedział, na czym polega proces planowania zrównoważonego miasta, zwracając uwagę na konieczność myślenia systemowego. Joseph Beretta z organizacji AVERE przybliżył uczestnikom działania promujące mobilność elektryczną na terenie Francji, takie jak dofinansowanie do zakupu samochodów elektrycznych oraz rozbudowa sieci punktów ładowania – obecnie na terenie tego kraju jest ich już 20 000. Na przykładzie projektu rewitalizacji dzielnicy Pragi Jacek Grunt-Mejer z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy pokazał, jak poprzez zmianę w uzytkowaniu przestrzeni można przywrócić ulicy jej funkcję służebną wobec jej mieszkańców. Joanna Kozłowska-Mikołajczyk z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawiła sposoby wykorzystania dofinansowania, by tworzyć bardziej zielone, przyjazne mieszkańcom ośrodki miejskie. Istotnym celem tej inicjatywy jest rekultywacja terenów zanieczyszczonych lub zdegradowanych.

Równolegle odbyło się osiem sesji warsztatowych, w tym m.in. sesja „Efektywne wykorzystanie wody”, podczas której dr Iwona Obierak z MPWiK Warszawa omówiła kwestię produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oczyszczalni ścieków „Czajka”. Maciej Witczak i Toby Morgan na sesji poświęconej oświetleniu budynków i ulic zwrócili uwagę na to, że dzięki zastosowaniu efektywnego oświetlenia LED, koszty mogą zostać zredukowane o połowę, a w przypadku inteligentnego oświetlenia LED oszczędność może wynieść nawet 70%.

Konferencja została zorganizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Ambasadę Francji w Polsce, i Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.