Rozpoczęła się międzynarodowa konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie!

Miasta świata zajmują jedynie 3% powierzchni Ziemi, ale szacuje się, że liczba mieszkańców miast na świecie w 2050 roku osiągnie liczbę 6.5 miliarda. Są więc miasta najgęściej zaludnionym ziemskim terytorium i to w nich właśnie, jak w soczewce, zogniskują się największe wyzwania i możliwości przed jakimi w przyszłości staną ludzie. Już dziś musimy się na to przygotować i musimy mieć wizję miast przyszłości, w których rozwoju kluczową strategią stanie się innowacyjność. Konferencję otworzyli przedstawiciele instytucji i organizacji zaangażowanych w działania na rzecz ochrony środowiska: Pierre Lévy, Ambasador Francji; Sławomir Mazurek, Stanu, Ministerstwo Środowiska; Zbigniew Kamieński, Dyrektor, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy; Maria Andrzejewska, Dyrektor UNEP/GRID- Warszawa; Dr Jan Dusík, Dyrektor UN Environment Europe.

Dr Jan Dusík w swojej mowie przewodniej przedstawił koncepcję "zielonego rozwoju" miast w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju wytyczonych przez ONZ, szczególnie omawiając Cel 11 (dedykowany innowacyjności miast) i jego bliski związek z Celem 12 (dedykowanym zrównoważonej konsumpcji). Podkreślił, że uczestnicząc w rozwoju miast, musimy wszyscy skupić uwagę na czynnikach ryzyka, a następnie, promując kreatywność, dzieląc się wiedzą i pobudzając inwestycje, tworzyć infrastrukturę zaspokajającą podstawowe potrzeby ludzi i środowiska.

W debacie otwierającej "INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi mieszkańcy” uczestnicy poruszyli kwestie wpływu zmian klimatu i zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi. Wymienili też doświadczenia w zakresie różnych strategii zaangażowania mieszkańców w dopasowania się do zmian. Jak zauważono, stworzenie mieszkańcom możliwości takich jak otwarte dane, inteligentne aplikacje i urządzenia, a także korzystne ustawy i wsparcie administracyjne, dopiero wtedy prowadzi do zmian, gdy w ich wprowadzanie angażują się sami mieszkańcy. Dyskusja ta stała się wstępem do ­ceremonii nagrodzenia zwycięzców w Konkursie Eco- Miasto, w którym przyznano 12 nagród oraz 16 wyróżnień, a Gdynia została laureatem w aż trzech kategoriach. Jury doceniło działania Gdyni na rzecz mobilności w zgodzie ze środowiskiem, efektywności energetycznej budynków i gospodarki odpadami. Centrum UNEP/GRID- Warszawa ma zaszczyt współpracować przy organizacji konkursu ECO- MIASTO począwszy od jego tegorocznej edycji.

Konferencja zgromadziła ponad 500 osób – gości z ponad 20 miast Europy, przeszło 80 polskich samorządów, przedstawicieli firm, instytucji, organizacji pozarządowych i mediów. W jej trakcie, w dniach 8 i 9 listopada zaplanowanych jest 15 równoległych sesji, którym towarzyszą wystawy, prezentacje i warsztaty.

Wydarzenie współorganizowane jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Ambasadę Francji w Polsce, Miasto Warszawa, a współfinasowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spotkanie odbywa się w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.