W piątek 27 października, podczas Spotkania Dostawców Marki Własnej Carrefour, zaprezentowaliśmy przedstawicielom zgromadzonych firm ekoporadnik pt. "W co się pakujemy". Ta edukacyjna broszura to rodzaj kompendium wiedzy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, opracowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Carrefour Polska i Eko-Punkt Organizacja Odzysku Opakowań.

Co jest opakowaniem? Jakie są obowiązki przedsiębiorcy wprowadzającego opakowania na rynek? W jaki sposób naliczać opłatę produktową? To tylko niektóre z pytań nurtujących producentów, na które w prostej formie odpowiadamy w broszurze.

Publikacja w zwięzłej formie prezentuje najważniejsze zagadnienia związane z tematyką opakowań i odpadów opakowaniowych. Temat ten wpisuje się w jeden z kluczowych obszarów gospodarki o obiegu zamkniętym. Broszura powstała w ramach działań Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju "Razem dla Środowiska".

Jak podkreśliła w przedmowie do publikacji Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa "koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym traktowana jest jako jeden z fundamentów idei zrównoważonego rozwoju. Tym samym zajmuje szczególne miejsce w Agendzie 2030 oraz towarzyszącym jej 17 Celom Zrównoważonego Rozwoju (SDG's), wytyczonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Obecnie jesteśmy na etapie, gdy nie zadajemy już pytania, czy warto wdrażać gospodarkę o obiegu zamkniętym, ale pytamy, jak to zrobić. W poszukiwaniu praktycznych odpowiedzi musimy mieć na uwadze cały łańcuch wartości producentów oraz cykl życia produktów, także w kontekście wyzwań horyzontalnych i branżowych tego procesu – dodała Maria Andrzejewska.

Zagadnienia związane z gospodarką odpadami – w tym odpadami opakowaniowymi – wciąż przysparzają wielu problemów przedsiębiorcom w całym łańcuchu wartości. Dlatego broszura została pomyślana, jako proste narzędzie nawigujące po najważniejszych zagadnieniach, zilustrowane praktycznymi przykładami oraz kierujące do kompleksowych źródeł prawnych.

Część broszury dedykowana jest Dostawcom Marki Własnej Carrefour. Prezentuje najważniejsze informacje o Systemem do Zarządzania Marką Własną Carrefour (TBN), które pomogą producentom sprawnie uzupełniać to narzędzie i prawidłowo deklarować kwestie związane z opakowaniami produktów Marki Własnej Carrefour.

Publikacja dostępna jest online