W dniu 24 października, na całym świecie obchodzimy 72 rocznicę podpisania Karty Narodów Zjednoczonych – the UN Day 2017. Dzień Narodów Zjednoczonych uczciliśmy w tym roku Konferencją pod hasłem „Zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. Spotkaliśmy się w gronie Rodziny ONZ w Polsce (UNIC, IOM, BANKU ŚWIATOWEGO, UNHCR, WHO, UNESCO, UNICEF, UNEP/GRID, Global Compact Network Poland) i reprezentantów administracji oraz biznesu, którym w codziennych działaniach przyświecają wartości zbieżne z Celami Zrównoważonego Rozwoju wyznaczonymi przez Narody Zjednoczone w Agendzie 2030. Organizatorami wydarzenia były Rodzina ONZ w Polsce i Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Hasło tegorocznych obchodów UN Day 2017 w Polsce wpisuje się w globalne przesłanie Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska: Healthy planet, healthy people. Temat stanu środowiska i jego związku ze zdrowiem ludzi dyskutowany był w trakcie dwóch paneli tematycznych. W pierwszym z nich, przedstawicielki Rodziny ONZ w Polsce: Mariola Ratschka, p.o. Dyrektora Ośrodka Informacji ONZ (UNIC); Anna Rostocka, Dyrektor Biura IOM w Polsce (Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji IOM); Anna Kozieł, Senior Health Specialist w Banku Światowym (The World Bank); Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, przedstawiły założenia programowe ich działalności w kontekście „healthy planet”. Dyskusję moderował Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce.

Drugi krąg dyskusyjny poświęcony był tematowi healthy people. Wzięli w nim udział: Rafał Kostrzyński, rzecznik UNHCR w Polsce, Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR); dr Paulina Karwowska, Dyrektor Biura WHO w Polsce, Światowa Organizacja Zdrowia (WHO); Ilona Morżoł, ekspert ds. edukacji międzykulturowej, Dialogu Euro-Arabskiego, edukacji dla zrównoważonego rozwoju Polski Komitet Narodowy UNICEF; Zofia Kwolek, Dyrektor ds. Komunikacji i Marketingu Internetowego, Polski Komitet ds. UNESCO; Kamil Wyszkowski, Dyrektor Global Compact Network Poland. 

W trzecim panelu dyskusyjnym przedstawicielki biznesu w osobach: Izabela Rakuć-Kochaniak, Dyrektor ds. CSR, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska; Grażyna Kaczyńska, Kierownik Działu Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Środowiska, Polpharma; Alicja Bieszyńska, główny specjalista ds. rozwoju biznesu, SKANSKA zastanawiały się nad rolą odpowiedzialnego biznesu i partnerskiej współpracy miedzy interesariuszami w kształtowaniu perspektyw dla zdrowia środowiska i ludzi. Dyskusję poprowadziła Marzena Strzelczak, Dyrektor Generalna i Członkini Zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Firmy i organizacje reprezentowane przez osoby uczestniczące w tej dyskusji zaangażowane są w Partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju Razem dla Środowiska inicjatywy Centrum UNEP/GRID-Warszawa.