W dniach 7 i 8 kwietnia, w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się międzynarodowa konferencja "Eco-Miasto 2020. ENERGIA ZMIAN". Zgodnie z tradycją poprzednich edycji projektu Eco-Miasto, konferencja będzie spotkaniem reprezentantów polskich miast z ekspertami, przedsiębiorcami aktywnymi w dziedzinie innowacyjnych technologii i społecznością organizacji pozarządowych. Już dziś namawiamy do zaplanowania obecności.

Konferencja będzie międzynarodowym, dwudniowym spotkaniem poświęconym tematyce zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych rozwiązań w przestrzeniach miejskich z udziałem administracji centralnej i lokalnej, delegatów biznesu oraz organizacji pozarządowych. Jej celem jest umożliwienie wymiany doświadczeń oraz promocja zrównoważonego rozwoju polskich miast i związków gminnych.

Podczas konferencji ENERGIA ZMIAN, kierunki rozwoju miast znajdą się w centrum rozmów o mitygacji skutków i adaptacji do zmian klimatu. W planie są dyskusje o potencjale lokalnych społeczności, prezentacje na temat możliwości inteligentnych innowacji i budowania wielostronnych partnerstw na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczestnicy będą poszukiwać praktycznych rozwiązań w zakresie finansowania prośrodowiskowych inicjatyw miejskich.

Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce i Centrum UNEP/GRID-Warszawa, a współorganizatorem jest portal Teraz Środowisko.pl. Konferencja ENERGIA ZMIAN, organziowana jest we współpracy z Miastem st. Warszawa. Konferencja jest projektem realizowanym w Partnerstwie SDGs "Razem dla Środowiska".

Co roku wydarzenie łączy w sobie trzy formuły:

  • Konferencyjną, obejmującą wystąpienia i prezentacje ekspertów oraz pytania i komentarze wygłaszane przez uczestników
  • Dobre praktyki, w których zaproszeni przedstawiciele większych i mniejszych miast regionu paneuropejskiego będą przedstawiać osiągnięcia reprezentowanych przez siebie miast we wdrażaniu polityki zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza implementacji rozwiązań prośrodowiskowych
  • Dyskusje, zgodnie z sugestiami uczestników poprzedniej edycji, po każdej ze szczegółowych sesji tematycznych, dłuższy, dedykowany czas zarezerwowany będzie na rozwijające dyskusje

Wkrótce, na stronie projektu opublikujemy program konferencji. Tam też udostepniona zostanie rejestracja obecności na wydarzenie.