Reprezentanci Centrum UNEP/GRID-Warszawa wzięli udział w skierowanym do lokalnej społeczności spotkaniu, poświęconym realizowaniu Celów Zrównoważonego Rozwoju w sektorze innowacyjnej przedsiębiorczości.

Inauguracyjny meetup „Innowacje #DlaPlanety - start-upy wspierają Cele Zrównoważonego Rozwoju” miał za zadanie wprowadzić w temat, będący wątkiem przewodnim działania trzeciego po Rzeszowie i Lublinie Samsung Inkubatora.

Innowacyjna gospodarka obiegu zamkniętego

W temat Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) – zestawu 17 ambicji, które kierować mają działaniami społeczności międzynarodowej do roku 2030 – wprowadziła zgromadzonych Anna Kołodziejczyk.

Ekspertka Centrum UNEP/GRID-Warszawa wskazała na powiązania między SDGsami a istotnymi tematami aktualnej debaty publicznej, na przykład między zmianami klimatu a nawiedzającymi Polskę gwałtownymi zjawiskami pogodowymi czy między hasłem dostępu do czystej wody a suszami.

Szczegółowo omówiła również istotny zarówno dla konsumentów, jak i oferujących im swoje towary i usługi innowacyjnych przedsiębiorców temat Celu 12 – odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji, w tym przechodzenia od modelu linearnego do cyrkularnego, w którym odpad jednego procesu produkcyjnego staje się cennym zasobem dla innego.

W celu tym zawierają się m.in. działania na rzecz efektywnego gospodarowania surowcami, walka z marnotrawieniem żywności, nowe, bardziej przyjazne dla środowiska style życia czy modele biznesowe.

Lepszy model biznesu

Więcej na ten ostatni temat mówił specjalista Centrum ds. zrównoważonego rozwoju, Bartłomiej Kozek.

W swojej części prezentacji szczegółowo omawiał on dziedziny życia, w których szczególnie ważne staje się tworzenie nowych, przyjaznych dla ludzi i środowiska rozwiązań – m.in. produkcję i konsumpcję żywności, budownictwo i projektowanie miast, odzież czy korzystanie z danych.

Przykładów pozytywnych rozwiązań, realizowanych przez nowy, młody biznes ma zdaniem eksperta nie brakować, czego przykładem mają być roślinne alternatywy dla produktów mięsnych, wykorzystywanie lokalnych materiałów do produkcji odzieży czy powrót drewna ze zrównoważonych źródeł jako surowca budowlanego.

Jak zaznaczał, innowacje nie muszą ograniczać się wyłącznie do technologii i mogą również oznaczać powrót do dawnych metod produkcji czy form organizacji - przykładami mają być kawiarenki naprawcze, spółdzielnie energetyczne czy wypożyczalnie ubrań, mające spowalniać dominujący dziś model „szybkiej mody”.

Inkubator pomysłów

Po materiale na temat kluczowej roli myślenia o minimalizowaniu negatywnych skutków społecznych i środowiskowych aktywności ekonomicznej już na poziomie projektowania nowych przedsięwzięć kolejne dwa wystąpienia – Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego oraz HugeTech – poświęcone były praktycznym aspektom wspierania działań start-upowych.

Dzięki nim uczestnicy poznać mogli szczegóły działania Samsung Inkubatorów, zakres ich działania – od szkoleń i warsztatów po wydarzenia nakierowane na lokalną społeczność – a także sposobów, na które wspierane są innowacyjne przedsięwzięcia od etapu pomysłów na biznes aż po opracowanie gotowego prototypu produktu czy usługi.

Choć pomysły z Białegostoku są póki co na wczesnej fazie, to wiadomo już, że wśród opracowywanych w lokalnym inkubatorze pomysłów znalazły się działania, mające pomóc w monitorowaniu stanu powietrza, kondycji pszczół czy warunków upraw.

Czerwcowy meetup ma być pierwszym z cyklu spotkań, które mają zainspirować innowacyjny biznes do działania dla ludzi i środowiska - Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem białostockiego inkubatora.