„Zamknięty obieg – otwarte możliwości” – to tytuł 140-stronicowej publikacji, która miała swoją premierę 6 grudnia, podczas European Economic Congress Green, towarzyszącej międzynarodowego szczytowi klimatycznemu COP24 w Katowicach. Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło ją patronatem.

Na jej łamach zaprezentowane zostało znaczenie realizacji idei GOZ, wynikłe z rosnącej presji człowieka na środowisko oraz jego rosnącego apetytu na surowce naturalne.

Szczególna uwaga poświęcona została kwestiom, związanym z budowaniem gospodarki o obiegu zamkniętym w Polsce – w tym jej znaczenia dla biznesu oraz omówieniu roli państwa i instytucji finansowych.

Wśród eksperckich głosów, zawartych w dziale wniosków i rekomendacji znalazła się również wypowiedź dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Marii Andrzejewskiej: "Do osiągnięcia tych celów potrzebne jest jednak stabilne otoczenie regulacyjne, zachęcające do innowacyjności (szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach), współpraca między biznesem i środowiskami naukowymi, a także wykorzystanie narzędzi, takich jak zamówienia publiczne, do tworzenia rynku na produkty realizujące cel budowy gospodarki o obiegu zamkniętym".

Deloitte Polska należy do utworzonego przez UNEP/GRID-Warszawa Partnerstwa na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju „Razem dla Środowiska”.