15 listopada w Szkołach Podstawowych nr 258 i 395 na Pradze odbyły się ostatnie warsztaty w ramach projektu Ciepło dla Pragi. Inicjatywa, realizowana przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Fundacją Veolia Polska oraz Dzielnicą Praga Północ m.st. Warszawy zakończy się w pierwszym kwartale 2019 roku publiczną prezentacją najlepszych projektów „Dzielnicy marzeń”.

Między 29 października a 15 listopada przeprowadziliśmy 8 warsztatów, w których wzięło udział 21 3-4 osobowych zespołów uczniowskich. Każdy z warsztatów składał się z dwóch 45-minutowych jednostek lekcyjnych. W ich trakcie uczniowie w wieku 10-14 lat mogli bliżej poznać tematykę efektywności energetycznej oraz istotnej roli, odgrywanej przez zieloną infrastrukturę. 

Otrzymali oni wskazówki, dotyczące przeprowadzenia wizji lokalnej wybranego przez siebie terenu, a podczas prac w grze Ecocraft dowiedzieli się, jakich narzędzi użyć, by odwzorować dzielnicę. Przekonali się również, jak można ją udoskonalać i stworzyć swoją „Dzielnicę marzeń”.

Jeśli uczniom udało się ukończyć zaplanowane działania wcześniej, mieli możliwość popracować na terenie warsztatowym przy użyciu udostępnionych im fotografii. Warto podkreślić że dzięki specjalnie zaimportowanym danym, uczniowie jako podstawę do rozpoczęcia swoich prac otrzymają obszar na którym odwzorowane są rzeczywiste kształty oraz lokalizacje budynków, ulic, zbiorników wodnych.

Obecnie większość drużyn wybiera teren na którym będą pracować w ramach konkursu na „Dzielnicę marzeń”, a część z nich przygotowuje się już do wizji lokalnej. Trzymamy kciuki za uczestniczące zespoły licząc na imponujące rezultaty prac.