„Koalicja 5 frakcji”, pierwsze systemowe rozwiązanie w Polsce na rzecz zwiększenia poziomu zbiórki (jakościowej) selektywnej surowców u źródła, została zainaugurowana 12 kwietnia 2018 r. w Warszawie.  Pomysłodawcami i inicjatorami projektu są ENERIS Ochrona Środowiska i CSR Consulting — uczestnik Partnerstwa SDGs "Razem dla Środowiska". Inicjatywa została zawiązana przy wsparciu Centrum UNEP/GRID Warszawa.

„Koalicja 5 frakcji” to prokonsumencki, spójny system wspierający zbiórkę selektywną odpadów surowcowych, stworzony i rozwijany przez 12 firm, organizacji branżowych i NGO. Jego głównym celem jest wsparcie przedsiębiorstw przy wprowadzeniu innowacyjnego systemu oznakowań na opakowania. Piktogramy i informacje w sposób jednoznaczny wskazują, do którego z pojemników należy wrzucić każdy z elementów. Równocześnie samorządy odpowiadające za organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych są zachęcane do umieszczania spójnych symboli wypracowanych przez Koalicję na pojemnikach na odpady, materiałach informacyjnych czy śmieciarkach. Ważnym elementem są także skoordynowane działania edukacyjne odnośnie segregowania odpadów skierowane do mieszkańców: dzieci, dorosłych i seniorów.

Zdaniem Magdaleny Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS Ochrona Środowiska, wymogi prawa polskiego i europejskiego są jednoznaczne i bezkompromisowe. Osiągnięcie przez Polskę 50% poziomu recyklingu i przygotowania do odzysku w 2020 roku (przy obecnych 25%) wymaga od nas wszystkich zdecydowanych działań. Najważniejsza jest jakościowo dobra zbiórka u źródła. By stała się faktem, niezbędne są proste, dostępne i zrozumiałe narzędzia komunikacji na każdym poziomie kontaktu konsumenta z produktem. Taki jest właśnie system wprowadzany przez „Koalicję 5 frakcji”.

Spójny system praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów do 5 pojemników łączy wysiłki biznesu, samorządów, NGO oraz konsumentów. Oprócz Centrum UNEP/GRID-Warszawa, inicjatywę wsparły: Rekopol, Antalis Poland, BZWBK, Eurocash, Little Greenfinity, Servier, Skanska, Kancelaria Wierzbowski Eversheds Sutherland, oraz Fundacja Nasza Ziemia.

poster 5 frakcji