Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Bartłomiej Kozek, dzielił się wiedzą o najciekawszych wątkach dyskusji wokół idei smart city, które obserwował w Wiedniu na międzynarodowej konferecji agendy ONZ do spraw innowacyjności i przemysłu - UNIDO.

Gość audycji "Pierwsze śniadanie w TOK-u" przedstawił ideę inteligentnych miast, wykorzystujących osiągnięcia technologiczne czwartej rewolucji przemysłowej, polegającej na wykorzystywaniu sieciowych rozwiązań informatycznych do gromadzenia i analizy danych.

Rozmówca Piotra Maślaka odnotował, że prawdziwie inteligente miasta nie skupiają się na technologii dla niej samej, ale stawiają w centrum swojego rozwoju człowieka.

W trakcie audycji poruszono m.in. temat Wiednia jako globalnego lidera miejskiej jakości życia, inwestującej w wysokiej jakości transport publiczny, śledzenia globalnych przepływów odpadów, uzmysławiającego nam jak daleko jesteśmy od praktycznego wdrożenia koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętego, a także szansach i wyzwaniach, związanych z testowaniem autonomicznych pojazdów.

Rozmowa stała się okazją do przypomnienia, że rozwój technologiczny powiązany jest z przemianami społecznymi, które wymagać od nas będą realnej dyskusji społecznej nad jego skutkami oraz regulacji, które będą za nim nadążać.