GRID

 GRID  Poświęcona temu tematowi konferencja będzie mieć miejsce 11 października w Sali Rady Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej przy ulicy Nowowiejskiej 20. Na wydarzenie zaproszona została kierująca działem edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska. Czytaj więcej »
 GRID  Centrum UNEP/GRID-Warszawa było jedną z organizacji koordynujących pracę nad materiałem, poświęconym odpowiedzialnej konsumpcji i zakupom. 25 września, w trakcie międzynarodowego tygodnia działań na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (#Act4SDGs), zbiór 5 broszur opublikowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Czytaj więcej »
 GRID  Z dniem 1 września oficjalnie ruszyła realizacja projektu "Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation" (PULCHRA), współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest częścią konsorcjum projektowego i będzie odpowiadać za jego realizację w Polsce. Czytaj więcej »
 GRID  Realizowany w latach 2015-2017 w gminach województwa lubelskiego i mazowieckiego projekt angażował zespoły uczniowskie oraz społeczności lokalne w badanie otaczającej przyrody oraz mapowania potencjalnych zagrożeń dla jej stanu. Czytaj więcej »
 GRID  Specjalista ds. ochrony środowiska Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Piotr Mikołajczyk, przybliżał teorię i praktykę zrównoważonego rozwoju na konferencji, inaugurującej III edycję Funduszy Norweskich i EOG. Nowa transza finansowania ma być skierowana m.in. na poprawę warunków życia społeczności lokalnych oraz ochronę środowiska, czystą energię i walkę ze zmianami klimatu. Czytaj więcej »
 GRID  Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska, była panelistką na konferencji "Środowisko - coraz ważniejsze prawo (?) człowieka", którą RPO zorganizował 9 września we współpracy z Pracownią Badań Dorobku Prawnego Rady Europy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Czytaj więcej »
 GRID  Wydarzenie, które odbędzie się 10 i 11 września na terenie Expo XXI Warszawa, prezentować będzie nowe technologie z zakresu OZE. Jego istotnymi elementami będzie prezentacja rozwiązań w zakresie walki ze smogiem, efektywności energetycznej oraz wspierania działań innowacyjnych start-upów. Czytaj więcej »
 GRID  Wydarzenie, gromadzące pod hasłem #MakeThingsHappen innowatorów ze zróżnicowanych sektorów życia społecznego, odbędzie się w czwartek 30 sierpnia w godz. 17.00-20.00 w HubHub Nowogrodzka Square (Al. Jerozolimskie 93). Kierownik działu edukacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, zaprezentuje na nim projekty organizacji, wykorzystujące dane do poszerzania wiedzy o stanie środowiska. Czytaj więcej »
 GRID  Dzięki rozszerzeniu bezpłatnej gry mobilnej ich użytkowanicy po raz kolejny mogą przenieść się na karpackie hale i wcielić w rolę bacy - wypasać owce, zbierać punkty i poznawać przyrodę górskich pastwisk. Czytaj więcej »
 GRID  Jaka jest rola tradycyjnego wypasu owiec w ochronie cennej karpackiej przyrody i krajobrazu regionu? O tym, a także o procesie tworzenia się polan i zagrożeniach dla ekosystemów, możecie się teraz dowiedzieć odwiedzając nową, multimedialno-geoinformacyjną platformę poświęconą karpackim halom. Czytaj więcej »
Nawiąż współpracę v
UTRZYMAJ
KONTAKT
Zapisz się do naszego newslettera.
Wysłanie formularza oznacza
akceptację warunków newslettera.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa
ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa | tel. +48 22 840 6664 | e-mail: grid@gridw.pl
NIP: 522-000-18-89 | REGON: 001361852-00037 | KRS: 0000057779

Polityka prywatności

© Centrum UNEP/GRID-Warszawa 2022