Dyrektor Maria Andrzejewska i rektor SGH Piotr Wachowiak podpisali porozumienie, które ma na celu realizację wspólnych działań i propagowania postaw odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie oraz biznesie.

Uroczyste podpisanie porozumienia odbyło się w czwartek 25 listopada, w Sali Senatu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współpraca będzie obejmowac przede wszystkim projekty skupione na upowszechnianiu idei zrównoważonego rozwoju, a także skupi możliwości oraz ekspercką wiedzę naszych dwóch instytucji na kwestiach zapobiagania zmianom klimatu. 

SGH to najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, która istnieje nieprzerwanie od 1906 roku. 

Czwartkowe Forum SGH: Innowacje dla środowiska

25 listopada odbyło się także spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji pt. „Innowacje dla środowiska” wzięła udział dyrektor Maria Andrzejewska oraz dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności SGH. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim kwestii kryzysu klimatycznego, a także kryzysu bioróżnorodności i zanieczyszczeń.

Maria Andrzejewska podkreślała pilną potrzebę podejmowania natychmiastowych działań zapobiegających kumulowaniu gazów cieplarnianych w atmosferze oraz wspierających działania adaptacyjne dla najbardziej zagrożonych społeczeństw na naszej planecie. Wspomniała także o kosztach ekonomicznych skutków zmian klimatu, w tym gwałtownych zjawsk pogodowych. Prof. Halina Brdulak opisała przewidywane scenariusze zmian, a także regulacje, które mogą pomóc w transformacji gospodarki.