Postęp technologiczny i globalizacja oferują ogromne możliwości w zakresie innowacji, rozwoju i zatrudnienia, jednak skorzystanie z nich wymaga szczególnych umiejętności. Od 3 lat, partnerzy w projekcie EO4GEO pracują nad zmniejszeniem deficytu umiejętności w sektorach kosmicznym i geoprzestrzennym, zasypując lukę pomiędzy popytem a podażą w zakresie edukacji i szkoleń dostępnych na rynku. Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które od początku jest zaangażowane w projektowe działania, prezentuje 8. wydanie Newsletter-a EO4GEO, zawierającego przegląd aktualności z realizacji projektu.

Projekt EO4GEO to sojusz na rzecz umiejętności sektorowych Erasmus+ skupiający 25 partnerów z 13 krajów UE, z których większość należy do sieci Copernicus Academy Network. Niezależnie od tego, czy pochodzą ze środowiska akademickiego, publicznego czy prywatnego, wszyscy są aktywni w dziedzinie edukacji i szkoleń sektora kosmicznego / geoprzestrzennego.

W 8. wydaniu Newsletter-a EO4GEO, między innymi informacje:

 • na temat dotychczasowych wyników projektu
 • na temat wymiany wiedzy z innymi inicjatywami
 • o nowych Partnerach w konsorcjum: the Geographic Information Systems and Remote Sensing Centre of the University of Girona (UdG), The Flanders Environment Agency, the Institute of Hydrometeorology, the Competence Centre for Digital Geomedia of the Research Group for Earth Observation (rgeo) at the Heidelberg University of Education, The Icon Group, Eurisy
 • o działaniach szkoleniowych EO4GEO:
  • "Stay tuned for the forthcoming EO4GEO training actions",
  • "EO4GEO MOOC: Landslide affecting Cultural Heritage sites - Roman Thermae of Baia",
  • "EO4GEO Project work on Citizen Science and geospatial data"
 • o programie mobilności EO4GEO, który promuje staże, prace projektowe, a nawet udostępnia oferty pracy dla stażystów i profesjonalistów w międzynarodowym  lub lokalnym środowisku
 • o planowanych wydarzeniach EO4GEO - szczególnie polecamy informacje o warsztatach "Kształtowanie przyszłej siły roboczej sektora kosmicznego/geoprzestrzennego w Polsce EO4GEO, które odbędą sie 21-22 października 2021
 • ciekawostki, nowości i wybrane lektury.

Projekt rozpoczął się 1 stycznia 2018 r. i został zaplanowany na 4 lata. Aby zrealizować strategiczne cele, projekt został oparty na współpracy z DG GROW (Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości - GROW [Copernicus]) i DG EMPLOYMENT (Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Zatrudnienia).

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest zaangażowane w realizację działań w ramach wszystkich pakietów roboczych projektu. Głównym zadaniem Centrum jest udział w prowadzeniu działań testujących oraz ocena materiałów szkoleniowych i rezultatów ich wdrożenia do programów szkół letnich i szkoleń dedykowanych.