Pod koniec lipca zakończyliśmy budowę ostatniej z sześciu bacówek, które powstały w ramach projektu "Karpaty Łączą - Tradycyjne Pasterstwo". Ostatnia bacówka stanęła na Bukowym Groniu, hali blisko Brennej w Beskidzie Żywieckim.

Kilka dni wcześniej otwarta została także bacówka na Małej Czantorii. Pozostałe punktu zostały postawione na Grabce koło Brennej, na Skrzycznem i na Pietraszonce w Beskidzie Śląskim i Przysłopie Potóckim w Beskidzie Żywieckim.

"Budowa bacówek nie jest prostą sprawą, formalności zwykle zajmowały nam o wiele więcej czasu, niż sama budowa. Dla nas liczy się efekt końcowy, cieszy nas, że dzięki naszym działaniom kolejni bacowie będą mieli komfortowe warunki prowadzenia tradycyjnego wypasu oraz schronienie na hali w czasie deszczu czy burzy." - skomentowała zakończenie prac dyrektor programowa CentrumUNEP/GRID-Warszawa kierująca od lat projektami karpackimi, Patrycja Adamska. 

Pełna nazwa projektu to "Karpaty Łączą – tradycyjne pasterstwo jako forma czynnej ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych w Karpatach." Głównym celem projektu jest utrzymanie i poprawa stanu półnaturalnych nieleśnych ekosystemów górskich łąk i muraw w polskiej części Karpat jako miejsc występowania zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych. Działania mają także za zadanie wsparcie tradycyjnej, zrównoważonej gospodarki pasterskiej w polskiej części Karpat, upowszechnianie dobrych praktyk czynnej ochrony przyrody poprzez tradycyjne pasterskie użytkowanie ziemi oraz zwiększenie świadomości odnośnie roli i znaczenia różnorodności biologicznej terenów górskich, w celu ich pełniejszego zaangażowania w jej ochronę.

Projekt realizowany jest przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Ptaków od 1 stycznia 2018. Działania realizujemy zgodnie z ideą "Karpaty Łączą", która skupia ludzi wokół wspólnej troski o krajobraz przyrodniczy i kulturowy Karpat.