Zapraszamy studentów zainteresowanych studiami miejskimi do udziału w webinarium poświęconym wykorzystaniu danych teledetekcyjnych w zarządzaniu zielenią miejską.

Zieleń miejska jest kluczowym elementem wpływającym na jakości życia mieszkańców miast. Odpowiednio zaprojektowana i pielęgnowana zieleń miejska generuje różnorodne korzyści, także w zakresie łagodzenia i przeciwdziałania zmianon klimatu. W najbliższych latach zarządzanie zielenią miejską będzie koncentrować się na zachowaniu bioróżnorodności, ochronie ekosystemów i wykorzystaniu rozwiązań opartych na naturze, w tym zielonej infrastruktury.

Dzięki udziałowi w webinarium słuchacze dowiedzą się, jak pozyskiwać dane na temat zieleni miejskiej metodami teledetekcyjnymi i jak takie dane mogą być wykorzystane w celu uzyskania poprawy zarządzania zielenią miejską, zwłaszcza w kontekście adaptacji do zmian klimatu.

Webinarium odbędzie się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 16:00 CET i zostanie przeprowadzone w języku angielskim. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa w ramach projektu EO4GEO.

Więcej informacji na temat webinarium oraz formularz rejestracji znajdują się na stronie internetowej projektu.