Reprezentant Centrum UNEP/GRID-Warszawa przedstawiał naukowe dane na temat zmieniającego się klimatu na trzydniowym wydarzeniu BIOCOMPACK-CE, realizowanym dzięki wsparciu unijnego programu Interreg Europa Środkowa.

Istotnym elementem jego wystąpienia było również przedstawienie europejskiego podejścia do neutralności klimatycznej oraz budowy gospodarki o obiegu zamkniętym. 

Globalne wyzwanie klimatyczne 

Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju Centrum, Bartłomiej Kozek, był jednym z głównych mówców podczas pierwszego dnia konferencji, która ze względu na pandemię koronawirusa odbywała się drogą internetową. 

W swoim wystąpieniu przedstawił aktualną wiedzę naukową na temat zmian klimatu i ich źródeł – w tym tych generowanych przez człowieka dzięki wykorzystywaniu przez stulecia paliw kopalnych do napędzania rozwoju gospodarczego. Efektem jest planeta, która już dziś jest cieplejsza o 1,1 stopnia Celsjusza w porównaniu do okresu sprzed rewolucji przemysłowych. 

Wskazał na konieczność ograniczania skali wzrostu średniej, globalnej temperatury do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza, wymagającymi od ludzkości w najbliższych latach corocznego obniżania emisji gazów cieplarnianych o 7,6% rocznie. Ograniczania, które realizują m.in. dobrowolne inicjatywy biznesowe oraz sieci miast i którego coraz głośniej domagają się ruchy klimatyczne. 

Jednym z narzędzi osiągania kluczowego celu działań na rzecz ochrony klimatu – neutralności klimatycznej, oznaczającej gwałtowne redukcje emisji gazów cieplarnianych oraz pochłanianie pozostałych po tych redukcjach emisji – są również działania legislacyjne, realizowane np. przez Unię Europejską. 

Europejska perspektywa 

Pod koniec roku 2019 nowa przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zaprezentowała wizję Europejskiego Zielonego Ładu, której podstawowym założeniem jest cel neutralności klimatycznej UE do roku 2050, jak również zwiększenie celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030 (wynoszącego obecnie 40%). 

Zakreślona kilka miesięcy temu wizja, jak zauważył Kozek, kieruje prezentacją kolejnych strategii, planów działań czy narzędzi, już ogłoszonych lub planowanych – od toczonych obecnie dyskusji na temat kształtu Wspólnej Polityki Rolnej, poprzez działania na rzecz bardziej przyjaznego dla środowiska sektora chemicznego, aż po pomysł klimatycznej opłaty granicznej, mającej poprawić pozycję rynkową europejskiego przemysłu. 

Działania w ramach Europejskiego Zielonego Ładu wpisują się w inne, podejmowane przez Unię w ostatnich latach polityki, mające na celu zrównoważony rozwój kontynentu. Wśród tych, mających niebagatelny wpływ na rynek opakowań, specjalista Centrum UNEP/GRID-Warszawa wymienił m.in. strategię dotyczącą rozwijania biogospodarki, unijną dyrektywę dotyczącą tworzyw sztucznych oraz plan działań na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. 

W najbliższych latach – jak zauważył Kozek – fakty naukowe, presja konsumentów oraz działania ruchów społecznych zwiększać będą presję na zmiany we wzorcach produkcji i konsumpcji. Presja ta nie ominie również producentów opakowań, co stanowić będzie mogło zachętę np. do eksperymentowania z materiałami biodegradowalnymi czy kompostowalnymi. 

Dialog dla zmiany 

Wydarzenie, odbywające się w dniach 26-28 września, stanowiło podsumowanie projektu „Rozwój i umacnianie międzysektorowych połączeń między podmiotami innowacyjnych systemów zrównoważanych biokompozytowych opakowań w gospodarce o obiegu zamkniętym Europy Środkowej”. 

Udział w projekcie brało 10 partnerów z 6 państw regionu – wśród nich Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych.