Bogucki Wydawnictwo Naukowe - we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej - wydało podręcznik, mający wspierać rozwijanie umiejętości geoinformacyjnych w procesie kształcenia szkolnego.

Jedną z jej autorek jest Dyrektor ds. edukacji i geoinformacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska.

Publikacja jest odpowiedzią na fakt, iż w związku z wprowadzaniem kolejnych etapów reformy szkolnej, a co za tym idzie nowych podstaw programowych, geoinformacja na dobre zagościła na lekcjach geografii.

Zmiana ta potrafi być wyzwaniem dla nauczycieli, na które odpowiedzią ma być dostępny do darmowego pobrania ze strony MEN podręcznik.

Jak w omówieniu materiału napisał specjalistyczny serwis Geoforum.pl "(w) opracowaniu uwzględnione zostały m.in. źródła danych przestrzennych, aplikacje webGIS i QGIS.

Znajdujący się na końcu przewodnika samouczek „QGIS krok po kroku” wraz z kilkoma scenariuszami lekcji umożliwia czytelnikom – nie tylko nauczycielom i uczniom – edukację w zakresie korzystania z QGIS, jednego z najbardziej popularnych programów GIS dostępnego bezpłatnie - podsumowuje Geoforum.

Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska na potrzeby książki napisała materiał, będący wprowadzeniem do geoinformacji, a także tekst poświęcony zagadnieniu kompetencji uczniów.

Wołoszyńska-Wiśniewska jest trenerką GIS, autorką programów i materiałów szkoleniowych dotyczących wykorzystania geoinformacji w edukacji szkolnej, a także w pracy administracji publicznej i służb ochrony przyrody.

Jest również współautorką publikacji dydaktycznych, m.in. GIS w szkole. Poradnik dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych.

Zdj. Fragment okładki