Maria Andrzejewska, dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, prezentowała skierowane do osób młodych działania Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) na konferencji, w której występował m.in. minister spraw zagranicznych, Jacek Czaputowicz. 

Dyskusja “O roli młodzieży w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa” zorganizowana została przez Koło Euroatlantyckie UW w związku z zakończeniem polskiej kadencji w roli niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ – jej podsumowanie zaprezentował uczestnikom szef MSZ.

Młoda społeczność międzynarodowa

W trakcie swojego wystąpienia dyrektor Andrzejewska podsumowywała działania Organizacji Narodów Zjednoczonych w kwestiach, związanych z ochroną środowiska, realizowanych od lat 70. XX wieku za pośrednictwem Programu ONZ ds. Środowiska. 

Podkreśliła wpływ środowiska - w szczególności jego pogarszającego się stanu – na ryzyko globalnych konfliktów o dostęp do kurczących się surowców czy na zagrożenie dla poziomu i jakości naszego życia, wynikłe z zanieczyszczeń wody czy powietrza. 

Istotnym elementem wystąpienia było odniesienie się do globalnego kryzysu klimatycznego oraz bezprecedensowej odpowiedzi ludzi młodych, wychodzących na ulice i domagających się od decydentów podjęcia stanowczych działań na rzecz ograniczenia poziomów emisji gazów cieplarnianych. 

Symbolem tego ruchu, którego elementem jest polski Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, jest dziś Greta Thunberg, której działania przyczyniły się do nadania jej przez magazyn TIME t5ytułu Człowieka Roku 2019. 

Podsumowując swoje przemówienie dyrektor Andrzejewska przypomniała o sposobach angażowania osób młodych do wspólnych działań przez rodzinę ONZ, takich jak World Programme of Action for Youth czy UNEP-owska inicjatywa Young Champions of the Earth, nagradzająca osoby aktywnie działające na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego.

Prelegentami w trakcie spotkania byli również: 

  • Patrycja Grzebyk, adiunkt w Katedrze Studiów Strategicznych i Bezpieczeństwa Międzynarodowego WNPiSM UW, specjalistka w zakresie międzynarodowego prawa karnego i prawa konfliktów zbrojnych oraz pomocy humanitarnej; 
  • Jerzy Maria Nowak, prof. Akademii Vistula, były Ambasador RP przy Biurze ONZ w Wiedniu, członek i były Prezes Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego;  
  • Agnieszka Wójcik, Młodzieżowy Delegat Polski do ONZ.