Zielono-pomarańczowy przewoźnik od 2 lat działa na polskim rynku, oferując połączenia od Paryża aż po Kijów.

W trakcie obchodów urodzin firmy jej przedstawiciele zaprezentowali wyniki badania opinii publicznej na temat dalekobieżnego transportu autobusowego - wśród komentujących wskaźniki znalazła się dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska.

Przewoźnik, we współpracy z innymi operującymi na polskim rynku operatorami, oferuje kursy do około 160 miejscowości - w tym 80 miast poniżej 40 tysięcy mieszkańców, realizując w ten sposób hasło walki z wykluczeniem transportowym.

Jego oferta nie ogranicza się jedynie do przewozów autobusowych - na innych rynkach, tak jak w Niemczech, realizuje również połączenia kolejowe, a w przyszłym roku planuje zaoferować klientom również usługi carpoolingowe.

Chcąc zmniejszać swój negatywny wpływ na środowisko nie tylko oferuje konsumentom opcję "zielonej" rekompensaty za przewóz, ale też testuje rozwiązania elektryczne i wodorowe.

Świadomość konsumentów

Istotnym elementem wydarzenia - obok zaprezentowania planów firmy - była również prezentacja badania, zrealizowanego w listopadzie tego roku przez pracownię SW Research.

Jego wyniki wskazują na to, że badani dostrzegają negatywne skutki zmian klimatu oraz zanieczyszczenia środowiska, takie jak smog (74%), anomalie pogodowe (72%), zanieczyszczeni odpadami (65%) czy niedobory wody (57%).

Jednocześnie jednak zauważalne jest zróżnicowane podejście badanych do prośrodowiskowych rozwiązań.

Częstsze korzystanie z transportu publicznego jako nowy życiowy nawyk - już wprowadzony bądź planowany w najbliższym czasie - deklaruje 36% ankietowanych, mniej niż rezygnujących z produktów firm szkodzących środowisku (40%), kupowanie lokalnych produktów (43%) czy ograniczenie zużycia plastiku (72%) i najpopularniejszą w zestawie segregację śmieci (80%).

Klimatyczne wyzwanie

Na rozdźwięk między świadomością konsumentów w zakresie stanu środowiska a gotowością do podejmowania działań na jego rzecz w trakcie towarzyszącej prezentacji dyskusji zwróciła uwagę dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska.

W trakcie swojego wystąpienia mówiła m.in. na temat skali wyzwania, związanego z globalnym kryzysem klimatycznym, roli millenialsów jako pokolenia, stymulującego prośrodowiskowe działania firm, jak również o inicjatywie Climate Leadership, mającej wspierać firmy na drodze do osiągięcia przez nie celu neutralności klimatycznej.

Paneliści odnosili się również m.in. do zadeklarowanych przez ankietowanych priorytetów dotyczących ewolucji transportu publicznego w podróżach międzymiastowych, takich jak szybszy czas podróży, niższe ceny, bezpośrednie połączenia do miejsca docelowego czy lepsza oferta.

Fot. Flixbus