Wydarzenie, które odbędzie się 10 i 11 września na terenie Expo XXI Warszawa, prezentować będzie nowe technologie z zakresu OZE.

Jego istotnymi elementami będzie prezentacja rozwiązań w zakresie walki ze smogiem, efektywności energetycznej oraz wspierania działań innowacyjnych start-upów.

Polska gospodarka do wyprodukowania 1% swojego PKB wciąż potrzebuje ok. 2,5 więcej energii niż europejska średnia. Niski pozostaje równieź udział odnawialnych źródeł energii w krajowym miksie energetycznym.

Czysta i dostępna energia to jeden z 17, przyjętych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. To cel szczególnie ważny w polskim kontekście zmagań z zanieczyszczeniami powietrza oraz konieczności transformacji krajowego sektora energetycznego.

Obok działań instytucji publicznych czy korporacji istotną rolę w tych przemianach będą mieć również konsumenci. W tegorocznej edycji kampanii Zielona wstążka #DlaPlanety jednym z EKOpostanowień, które zaproponowaliśmy, było zainteresowanie się odnawialnymi źródłami energii.

Targi Re-Energy będą okazją do jego zrealizowania w praktyce, prezentując m.in. rozwiązania z zakresu wykorzystania energii słonecznej i wiatrowej, rozwiązań geotermalnych czy pomp ciepła.

Poza generowaniem energii istotnym elementem jest również jej oszczędzanie - odwiedzający targi będą mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz zapoznać się z rozwiązaniami termomodernizacyjnymi, takimi jak domy pasywne czy dodatnio-energetyczne.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa objęło wydarzenie patronatem merytorycznym.