Ważnym kontekstem okazała się nowa, unijna strategia, zakładająca osiągnięcie przez Europę neutralności klimatycznej już za 32 lata, a także decyzje zakupowe polskich samorządów.

W Brussels Room – Pawilonie Unii Europejskiej na COP24 – odbyło się wydarzenie poświęcone efektywności surowcowej oraz budowie gospodarki o obiegu zamkniętym, zorganizowane przez Komisję Europejską.

Komisja przedstawiła podsumowanie zaprezentowanej przed szczytem strategii na rzecz osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej do roku 2050. W zapisach tej strategii znalazły się m.in.: deklaracje o potrzebie zmniejszenia o połowę zużycia energii na terenie UE (osiągnięte dzięki wzrostowi efektywności energetycznej, np. w sektorze budynków) i o 90% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł do roku 2050.

Istotnym elementem tej strategii jest budowa gospodarki o obiegu zamkniętym, ponieważ bez wprowadzenia modeli odpowiedzialnej produkcji i konsumpcji, niemożliwe stanie się osiągnięcie celu ochrony klimatu dla nas i przyszłych pokoleń.

W ramach Dnia Elektromobilności, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zorganizowało debatę ekspercką na temat innowacyjności w elektromoblności, pt.: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w obszarze technologii przyjaznych środowisku. W panelu udział wzięła Dyrektor UNEP/GRID-Warszawa, Maria Andrzejewska.

Uczestnicy poszukiwali odpowiedzi na pytanie, czy elektryczne samochody i autobusy będą w stanie rozwiązać problemy zanieczyszczeń powietrza w polskich miastach. Zastanawiali się również, jakie inne działania (np. planowanie przestrzenne) mogą pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonych przestrzeni do życia.

W trakcie dyskusji, Dyrektor Andrzejewska zwróciła szczególną uwagę na kwestie, związane z konieczności rozwijania innowacji z zakresu efektywności energetycznej, zamykania obiegu w sektorze budowlanym (szczególnie istotne w kontekście rewitalizacji polskich miast) oraz ekoprojektowania, jako istotnego elementu zrównoważonej produkcji i konsumpcji.