Skuteczna odpowiedź na kryzys klimatyczny wymaga od nas połączenia naukowego podejścia z potencjałem organizacji społecznych, sektora publicznego i prywatnego, a także krajowych i międzynarodowych struktur instytucjonalnych. Dlatego grono najwybitniejszych przedstawicieli tych środowisk zaprosiliśmy do udziału w pracach Rady Programu Climate Leadership (Climate Leadership Council). Członkinie i członkowie rady będą wspierać dalsze kierunki rozwoju programu, jak również doradzać w strategicznych decyzjach dotyczących jego uczestników.

31 marca 2022 odbyło się pierwsze spotkanie członków Rady Climate Leadership, w skład której weszli:

- Edwin Bendyk – Prezes zarządu Fundacji im. S.Batorego

- Daniel Bouzas –Koordynator UNEP FI na Europę

- Jürg Burri – Ambasador Szwajcarii w Polsce

- Bogusław Chrabota – redaktor naczelny dziennika „Rzeczpospolita”

- Tim Christophersen – Dyrektor Działu Nature for Climate UNEP

- Anna Clunes – Ambasadorka Wielkiej Brytanii w Polsce

- Dr Paloma Cuchi – Dyrektor WHO Polska

- Maria Florczuk – Członkini Zarządu Fabryki Mebli „FORTE” S.A.

- Dr Dorota Jarosińska – Regionalne Biuro WHO Europa

- Dr hab. Zbigniew Karaczun, prof. SGGW – Profesor w Katedrze Ochrony Środowiska i Dendrologii SGGW. 

- Dr Michał Kurtyka – Minister Klimatu i Środowiska w latach 2019-21 

- Jacek Łęgiewicz – Dyrektor ds. publicznych w Samsung Electronics Polska

- Dr Joanna Maćkowiak-Pandera – Prezeska Zarządu Forum Energii

- Prof. Dr Hab. Szymon Malinowski – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego

- Prof. Maciej Nowicki – Minister Środowiska w latach 2007-2010.

- Prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska – Prorektor Akademii Leona Koźmińskiego

- Jarek Rot – CSO BNP Paribas Bank Polska

- Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – Rektor Szkoły Głównej Handlowej

- Mario Zamarripa – Dyrektor odpowiedzialny za zrównoważony rozwój ERGO Hestia

- Shereen Zorba – Dyrektor UN Science-Policy-Business Forum for Environment

 

Mobilizacja dla klimatu

“W 2019 roku, Program Narodow Zjednoczonych ds Środowiska wraz z państwami członkowskimi, wystąpił z wnioskiem o zaproszenie do rozmów przedstawicieli sektora prywatnego. UNEP/GRID-Warszawa odgrywa w tym procesie bardzo ważną rolę” - powiedziała na początku spotkania Shereen Zorba, szefowa UN Science-Policy-Business Forum on the Environment. 

Podczas inauguracji Rady programowej Climate Leadership dyskutowano m.in. o tym jak przyspieszyć działania biznesu na rzecz klimatu, zarówno w Polsce jak i poza nią. Poruszono także bardziej szczegółowe wątki, takie jak koncepcje na zwiększenie skali działania programu CL, dobre praktyki dla społeczności biznesowej - skąd czerpać wiedzę i jak się nią dzielić oraz pomysły dla ogółu społeczeństwa na stanowienie aktywnego wsparcia w tej dziedzinie.

“Największym wyzwaniem dla Polski jest teraz sytuacja wojenna. Z pewnością dla wielu ludzi priorytetem numer jeden jest zaprowadzenie pokoju. Ale mamy również wyzwanie klimatyczne, wyzwanie zanieczyszczenia powietrza, potrzebę nowej infrastruktury, aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Ważne jest, aby odpowiedzieć, jak ten kryzys klimatyczny łączy się z niezależnością energetyczną i bezpieczeństwem” - podkreśliła dr Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska zarządu Forum Energii.

Poruszono także palącą dla nas wszystkich kwestię wpływu zmian klimatu na nasze zdrowie: “Wykonano już wiele pracy, nie tylko opisując, jaki może być wpływ zmiany klimatu na zdrowie człowieka, ale także tworząc narzędzia, które mogą pomóc w ilościowym określeniu tego wpływu, (...) nie są one jednak jeszcze dostępne na poziomie poszczególnych sektorów, nie mówiąc już o poszczególnych przedsiębiorstwach” - stwierdziła dr Dorota Jarosińska z WHO Europe.

Daniel Bouzas, koordynator UNEP Finance Initiative w Europie, zauważył, że “Polska jest częścią UE i z tego powodu przepisy europejskie mają tu bezpośrednie zastosowanie (...). To już wymaga od dużych firm ujawniania, w jakim stopniu ich działalność jest dostosowana do celów środowiskowych UE. W wielu dziedzinach instytucje finansowe będą dalej napędzać tę zmianę”.

 

Climate Leadership - szansa na neutralność biznesu

Ideą programu Climate Leadership jest wspieranie największych przedsiębiorstw w Polsce w dążeniu do neutralności klimatycznej i zmniejszania śladu środowiskowego. Program organizowany przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa powstał w 2019 r. z inicjatywy Marii Andrzejewskiej - Dyrektor Generalnej Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Bolesława Roka - profesora Akademii Leona Koźmińskiego.

W marcu 2019 roku na Zgromadzeniu Ogólnym ds. Środowiska ONZ, przyjęta została rezolucja (UNEP/EA.4/.5) 'Rozwiązanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe', wzywająca sektor prywatny do zintensyfikowania działań na rzecz wdrażania, zwiększania skali i powielania zrównoważonych praktyk biznesowych. Program Climate Leadership został zaprezentowany uczestnikom UN Science-Policy-Business Forum on Environment (UN SPBF), podczas spotkania w Kanberze w listopadzie 2019 roku.

 

Wydarzenia kulminacyjne - czerwiec 2022

Na koniec dyskusji Shereen Zorba zaprosiła wszystkich obecnych, w tym dyrektor Marię Andrzejewską, do udziału w czerwcowych wydarzeniach upamiętniających 50 lat wielostronnych działań UNEP. Odnosząc się do jubileuszu, Shereern Zorba zauważyła, że zdaniem naukowców, po 50 latach nie jesteśmy nawet na prostej drodze do osiągnięcia któregokolwiek z celów środowiskowych. Stąd też, badania, rozwój i innowacje w sektorze prywatnym będą kluczowymi składnikami zmiany – "Od 31 maja do 4 czerwca będziemy w Sztokholmie - zapraszamy Was do stania się częścią tej społeczności, która wspiera UNEP swoja wizją oraz do wzięcia udziału w dialogu, co pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, jak działać lepiej" – powiedziała.