Do 15 stycznia firmy mogły zgłaszać działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju do największego w Polsce przeglądu CSR – Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”, wydawanego od 17 lat przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Do Raportu “Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” można było zgłaszać praktyki nowe i długoletnie w 7 obszarach: ład organizacyjny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Dlaczego warto zgłosić dobre praktyki?

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” jest przeglądem praktyk przypisanych tematycznie do obszarów zgodnych z normą ISO 26000. Zgłaszając swoje praktyki do Raportu firma dołącza do grona organizacji upowszechniających w Polsce przekonanie, że warto prowadzić działania społeczne, prośrodowiskowe czy też przyczyniające się do poprawy ładu organizacyjnego.

Raport jest szeroko dystrybuowany do biznesu, mediów, administracji publicznej, studentów i wykładowców czy organizacji pozarządowych. W ten sposób firma może swoimi praktykami inspirować kolejne podmioty a jednocześnie stwarzać szansę na nawiązywanie nowych partnerstw i rozwijania współpracy. Zyskuje dodatkową okazję do prezentacji i komunikacji swoich osiągnięć w dziedzinie CSR.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu ogłosi raport podczas konferencji planowanej na koniec marca 2019 roku. Do udziału w wydarzeniu w sposób szczególny zaproszone zostaną firmy, których działania znalazły się w raporcie. Spotkanie będzie okazją do rozpoczęcia komunikacji o zakwalifikowaniu praktyk firmy do największego w Polsce przeglądu odpowiedzialnego biznesu.

Obok wersji drukowanej oraz cyfrowej (w postaci pliku PDF dostępnego online), wszystkie działania z raportu zostaną opublikowane w wyszukiwarce dobrych praktyk na portalu odpowiedzialnybiznes.pl. Obecnie na platformie znajduje się ponad 3500 przykładów działania firm.