Centrum UNEP/GRID-Warszawa wraz z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii organizuje szkolenia specjalistyczne realizowane w ramach projektu „Akcja Geoinformacja – szkolenia specjalistyczne dla pracowników jednostek samorządowych i służby geodezyjnej i kartograficznej”. Działanie to jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zakres tematyczny szkoleń obejmuje zastosowania przepisów implementacyjnych INSPIRE, rozwiązań technologicznych przyczyniających się do zwiększenia dostępności zasobów IIP (usługi sieciowe, interoperacyjność, GML), zastosowania geoinformacji w monitoringu planowania przestrzennego.

Szkolenia są realizowane w trybie 3-dniowym, w kameralnych grupach maksymalnie 15-osobowych. Obejmują zajęcia laboratoryjne z zastosowaniem komputerów oraz oprogramowania narzędziowego GIS.

Działanie skierowane jest do osób korzystających w swojej pracy z komponentów infrastruktury informacji przestrzennej. Na szkolenia zapraszamy również pracowników i pracownice służby geodezyjnej i kartograficznej zajmujących się zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Zaplanowane zajęcia odbywać się będą w Warszawie (liczne szkolenia w okresie między 15.05 i 20.09.2018 – szczegółowe informacje na temat terminów dostępne są na stronie internetowej szkoleń), w Poznaniu (18–20.09.2018), we Wrocławiu (12–14.06; 24–26.09.2018), i w Krakowie (04–06.09.2018). 

Zachęcamy do rejestracji na bezpłatne zajęcia z zakresu zastosowań infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) na potrzeby zadań dotyczących zagospodarowania i planowania przestrzennego, ochrony środowiska oraz procesów inwestycyjnych.

  logo nazwa projektu

logos z Polska linia