UN Day
25 października 2018, Centrum Nauki Kopernik. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Warszawa
edukacja dla zrównoważonego rozwoju

13.15 - 13.45

Rejestracja, powitalna kawa

13.45 - 14.45

Otwarcie, rozpoczęcie sesji tematycznych (równoległe sesje warsztatowe poświęcone różnego rodzaju działaniom edukacyjnym, kierowanym do różnych interesariuszy i dobre praktyki firm, organizacji i instytucji w tym zakresie):

  • edukacja młodzieży (warsztaty z udziałem Fundacji VEOLIA)
  • edukacja konsumentów (warsztaty z udziałem Grupy Żywiec)
  • technologie w edukacji dla zrównoważonego rozwoju (warsztaty z udziałem SAMSUNG)

14.45 - 15.00

Przerwa

15.00 - 16.10

Debata panelowa "Edukacja dla zrównoważonego rozwoju"

16.10 - 17.15

Wręczenie wyróżnień za współpracę dla najaktywniejszych Partnerów oraz statuetek nowym uczestnikom Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”

17.15 - 18.30

Networking

 

13.30 - 13.45

Registration, coffee

13.45 - 14.45

Opening of the event, thematic discussions on educational activities and good practices of companies, NGOs and institutions (workshops only in Polish):

  • youth education (with Fundacja VEOLIA)
  • consumer education (with Grupa Żywiec)
  • technologies in sustainable development education (with SAMSUNG)

14.45 - 15.00

Break

15.00 - 16.10

Panel discussion

16.10 - 17.15

Handing over diplomas for most active members of the ‘Together for the Environment SDGs Partnership' and statuettes to new members.

17.15 - 18.30

Networking

Cel 1.Cel 2.Cel 3.Cel 4.Cel 5.Cel 6.Cel 7.Cel 8.Cel 9.Cel 10.Cel 11.Cel 12.Cel 13.Cel 14.Cel 15.Cel 16.Cel 17.
Kontakt: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, +48 (22) 840 66 64, www.gridw.pl