Nasze serwisy16-10-2014
 GDOŚ: certyfikat lidera Partnerstw Naturowych dla UNEP/GRID-Warszawa
W dniach 14-15 październiak br. przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa uczestniczyli w spotkaniu liderów Partnerstw Naturowych w Poznaniu.  Podczas uroczystości wręczono certyfikaty dla liderów Partnerstw. Nasze Centrum jest liderem dwóch Partnerstw Naturowych: Liwieckiego i Kostrzyńskiego.
Partnerstwa Naturowe to formuła budowania lokalnej współpracy przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i samorządów na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie.

15-10-2014
 Geoinformacja: cykl seminariów dla samorządów
Eksperci UNEP/GRID-Warszawa goszczą w województwie łódzkim z cyklem seminariów poświęconych tematyce zarządzania przestrzenią gminy z zastosowaniem danych przestrzennych i GIS. W kameralnych grupach złożonych z przedstawicieli samorządów z danego powiatu  omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące geoinformacji.

14-10-2014
 W Dniu Edukacji Narodowej
14 października to data szczególna w naszym kalendarzu. Obchodząc razem z nauczycielami Dzień Edukacji Narodowej pragniemy wyrazić nasz podziw i uznanie dla ich codziennej pracy oraz życzyć  sukcesów w podejmowanych wyzwaniach zawodowych.

 

13-10-2014
 ONZ: Dzień Zapobiegania Klęskom Żywiołowym
Od 2009 roku w dniu 13 października obchodzimy International Day for Disaster Reduction. To czas, kiedy globalna społecznośc szczególnie koncentruje się na zwróceniu uwagi rządów i obywateli wszystkich państw na kwestie zpaobiegania katastrofom naturalnym i skutkom klęsk żywiołowych. W tym roku motywem przewodnim obchodów jest rola osób starszych i ich włączenie w działania mające na celu zapobieganie skutom kataklizmów.

08-10-2014
 GeoForAll – Akademia EduGIS jako dobra praktyka na targach INTERGEO!
Trwa międzynarodowa konferencja geoinformacyjna INTERGEO w Berlinie. Nasze Centrum jako ośrodek sieci OSGeo Lab jest na nim obecny symbolicznie – jeden z naszych projektów edukacyjnych Akademia EduGIS jest wskazany jako dobra praktyka na stanowisku informacyjnym inicjatywy Geo For All zrzeszającej ośrodki z całego świata zajmujące się edukacja geoinformacyjną z zastosowaniem otwartych danych i narzędzi GIS.
Zapraszmy do zapoznania się z prezentacją z targów INTERGEO dotyczącą zastosowań informacji przestrzennej w edukacji. Zachęcamy do kontaktu wszystkich nauczycieli zainteresowanych tematyką informacji przestrzennej w edukacji.


© 2014 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl