Nasze serwisy01-10-2014
 Europejskie Dni Ptaków
Europejskie Dni Ptaków to coroczna impreza organizowana w pierwszy weekend października, podczas której krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce – Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP) pragną zwrócić uwagę ludzi na jeden z największych spektakli w świecie przyrody – jesienną wędrówkę ptaków. W pierwszy weekend października w całej Polsce wolontariusze OTOP zapraszają do udziału w bezpłatnych wycieczkach.

 

30-09-2014
 UNEP year book 2014: najważniejsze zagadnienia dotyczące środowiska
UNEP opublikował doroczną publikację dotyczącą globalnych kwestii środowiskowych. Wykorzystanie najnowszych technologi i multimediów do prezentacji treści pozwala zilustrować najaktualniejsze wyzwania przed jakimi staje światowa społeczność w obszarze ochrony środowiska.

29-09-2014
 Światowe Dni Morza
Ostatnia dekada września to tradycyjnie czas poświęcony tematyce morskiej. W tych dniach w wielu krajach odbywają się Światowe Dni Morza. W Polsce wizytę (26-30 września) składa sekretarz generalny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) Koji Sekimizu.

 

24-09-2014
 Geoinformacja w działaniach administracji, służb ochrony przyrody, edukacji i biznesie
Edukacja przestrzenna i wykorzystanie technologii GIS w administracji, nauce i biznesie to dzisiaj konieczność. Nasi eksperci od lat doradzają i szkolą, jak efektywnie wykorzystywać narzędzia geoinformacyjne w różnych obszarach. Zapraszamy do poznania rezultatów naszych dotychczasowych, edukacyjnych doświadczeń oraz udziału w prowadzonych przez nas szkoleniach.

 
 

19-09-2014
 Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk
19 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk. Data obchodów związana jest z podpisaniem w 1979 r. Konwencji Berneńskiej "O ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk". Dokument zwraca uwagę na gatunki zagrożone i ginące (w tym wędrowne). Polska jest stroną Konwencji  od 1999 r.

 


© 2014 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl