Nasze serwisy23-10-2014
 Międzynarodowe grupy robocze Konwencji Karpackiej ds planowania przestrzennego oraz różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu obradują w Kluszkowcach
Tematem obrad pierwszego wspólnego spotkania grup roboczych odbywającego się w Kluszkowcach jest rola planowania przestrzennego w ochronie różnorodności biologicznej i zachowaniu wartości krajobrazu w Karpatach. Jednym z kluczowych problemów będących przedmiotem dyskusji jest zaburzona ciągłość ekologiczna, blokowanie szlaków migracyjnych zwierząt oraz postępująca fragmentacja krajobrazu powodowana antropopresją.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu Karpaty Łączą i uczestniczą w nim przedstawiciele Stron Konwencji Karpackiej: Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Rumunii, Ukrainy, Serbii i Polski.  
Materiały ze spotkania będą dostępne na Informatorium Karpackim

20-10-2014
 ONZ: urodzinowy konkurs na FB
Ile lat ma Organizacja Narodów Zjednoczonych? Czego życzycie ONZ w przededniu UN DAY? Najciekawsze życczenia zostaną nagrodzone w konkursie prowadzonym na profilu FB UNIC-Warszaw. Wśród nagród także ekogadżety od UNEP/GRID-Warszawa. Zapraszamy!

16-10-2014
 GDOŚ: certyfikat lidera Partnerstw Naturowych dla UNEP/GRID-Warszawa
W dniach 14-15 października br. przedstawiciele Centrum UNEP/GRID-Warszawa uczestniczyli w spotkaniu liderów Partnerstw Naturowych w Poznaniu.  Podczas uroczystości wręczono certyfikaty dla liderów Partnerstw. Nasze Centrum jest liderem dwóch Partnerstw Naturowych: Liwieckiego i Kostrzyńskiego.
Partnerstwa Naturowe to formuła budowania lokalnej współpracy przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu i samorządów na rzecz zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza rozwoju przedsiębiorczości na obszarach chronionych i w ich sąsiedztwie.

15-10-2014
 Geoinformacja: cykl seminariów dla samorządów
Eksperci UNEP/GRID-Warszawa goszczą w województwie łódzkim z cyklem seminariów poświęconych tematyce zarządzania przestrzenią gminy z zastosowaniem danych przestrzennych i GIS. W kameralnych grupach złożonych z przedstawicieli samorządów z danego powiatu  omawiają podstawowe zagadnienia dotyczące geoinformacji.

14-10-2014
 W Dniu Edukacji Narodowej
14 października to data szczególna w naszym kalendarzu. Obchodząc razem z nauczycielami Dzień Edukacji Narodowej pragniemy wyrazić nasz podziw i uznanie dla ich codziennej pracy oraz życzyć  sukcesów w podejmowanych wyzwaniach zawodowych.

 


© 2014 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl