Nasze serwisy28-08-2015
 Piknik z Klimatem na koniec wakacji
W ostatnią niedzielę wakacji (30 sierpnia) w godz. 11.30-16.30 Plac Zamkowy zamieni się w zieloną oazę. Miasto stołeczne Warszawa, wspólnie z Partnerami dla Klimatu, podczas największej plenerowej imprezy w Polsce poświęconej środowisku, przypominać będą o istotnych kwestiach dotyczących zmian klimatu. VIII edycja upłynie pod hasłem „Piknik w Warszawie o Klimacie w Paryżu”. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska UNEP/GRID-Warszawa!

29-06-2015
 Koordynujemy Partnerstwa Naturowe
Partnerstwa Naturowe są częścią projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest koordynatorem działań trzech Partnerstw Naturowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Są to Kostrzyńskie Partnerstwo Naturowe, Liwieckie Partnerstwo Naturowe oraz Partnerstwo Naturowe Kampinos.
Partnerstwa Naturowe to grupy zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, rolników, rzemieślników, a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych. Celem działania tych grup jest animowanie żywej dyskusj - wymiany wiedzy oraz doświadczeń - w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 2000. Partnerstwa Naturowe to szansa dla ich Uczestników, a także wszystkich zainteresowanych, na pogłębienie wiedzy o warunkach i możliwościach gospodarowania na obszarach chronionych (Natura 2000).
 

19-06-2015
 Błękitny Marsz Pokoju ONZ
Organizacja Narodów Zjednoczonych działa na rzecz pokoju już 70 lat! Z tej okazji Ośrodek Informacji ONZ przy współpracy z ‘Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Poland’ organizuje w Warszawie ‘Błękitny Marsz Pokoju ONZ’, którego hasło przewodnie brzmi: #ChcePokojuNaSwiecie

Spotykamy się 20 czerwca 2015 r. o godz. 14.00 przy zbiegu ulic Nowego Światu (nr 18) i Smolnej w Warszawie. Trasa przemarszu (1,8 km) będzie biegła wzdłuż Traktu Królewskiego i zakończy się na Placu Zamkowym.

 

12-06-2015
 Zazieleniamy ORANGE WARSZAW FESTIVAL
Kampania EKOPREZENT włącza się w ekologiczną akcję na jednej z największych muzycznych imprez w Polsce. W EKOSTREFIE można będzie uczestniczyć w grach, quizach i zabawach upcyklingowych. Podzielimy się z uczestnikami Festiwalu wiedzą na temat tego, dlaczego warto odzyskiwać surowce wtórne z odpadów. EKOSTREFA powstała dzięki współpracy UNEP/GRID-Warszawa i  Sponsora Tytularnego Festiwalu - firmy ORANGE.

09-06-2015
 Ekoprezent: multimedialny pokaz w centrum Warszawy
Już w czwartek  11 czerwca zapraszamy pod Pałac Staszica w Warszawie na multimedialne show! Krótka świetlna animacja poświęcona tematyce ochrony środowiska, ilustrowana muzyką, będzie emitowana kilkukrotnie przez godzinę od rozpoczęcia pokazu. (start godz..21.45). Wydarzenie organizowane jest w ramach kampaniii EKOPREZENT i wpisuje się także w tegoroczne obchody  Światowego DNia Środowiska oraz obchody 70lecia Organizacji Narodów Zjednoczonych.

22-05-2015
 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
"Powinniśmy chronić każdy skrawek bioróżnorodności i traktować go jako bezcenny, aż nauczymy się z niego rozumnie korzystać i zrozumiemy jakie znaczenie ma dla całej ludzkości" (E. O. Wilson).
W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy stałą utratę różnorodności biologicznej, która wywołuje poważne konsekwencje w świecie przyrody. Tempo utraty wzrasta waz ze zwiększaniem się liczby ludności i coraz wyższym poziomem konsumpcji. A przecież od bogactwa roślin, zwierząt i mikroorganizmów zależy choćby wyżywienie ludzkości, zdrowie, czy bezpieczeństwo społeczne. W Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej życzmy sobie nawzajem, abyśmy doceniali otaczającą nas różnorodność życia i abyśmy dla dobra nas samych potrafili podejmować decyzje, dzięki którym uda się zahamować jej utratę.

19-05-2015
 I Międzynarodowa Konferencja QGIS w Danii
W Nødebo (Dania) trwa I Międzynarodowa Konferencja QGIS. Gospodarzem spotkania jest Wydział Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu w Kopenhadze. Trener Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska, poprowadzi warsztaty dla edukatorów, prezentując innowacyjne podejście Centrum do organizacji szkoleń geoinformacyjnych.

30-04-2015
 Majówka z EKOPREZENTEM w Puszczy Białowieskiej
Już w najbliższą sobotę 2 maja spotkamy się w Białowieskim Parku Narodowym na happeningu ekologicznym. W pięknym otoczeniu pradawnej puszczy można będzie dowiedzieć się więcej o tym wyjątkowym zakątku Europy, ale również jak dbać o środowisko i ograniczać swój negatywny wpływ na nie! Happening organizowany jest w ramach kampanii "Zrób prezent sobie i środowisku".

23-04-2015
 Karpaty Łączą: redyk w Ludźmierzu
Bacowie spotkają się 26 kwietnia w Ludźmierzu na uroczystościach rozpoczynających tegoroczny sezon wypasu. Wśród zaproszonych gości nie zabraknie przedstawicieli organizacji działających w regionie oraz władz państwowych i samorządowych z krajów karpackich. Tegoroczny redyk organizowany jest w ramach projektu Karpaty Łączą i Pierwszego Zjazdu Karpackiego.

20-04-2015
 Ekoprezent: eksperci na antenie Zet Gold
Od poniedziałku (20 kwietnia), przez 5 kolejnych dni, nasi eksperci będą gośćmi Patrycji Michońskiej w audycjach emitowanych w radiu Zet Gold. Codziennie o godzinie 11.38 i 17.38 możecie dowiedziec się więcej o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.


© 2015 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl