Nasze serwisy08-10-2015
 Konferencja: "Środowisko Informacji"
W Centrum Nauki Kopernik trwa konferencja „Środowisko Informacji”. Organizatorem wydarzenia jest Ministerstwo Środowiska. To największe w Polsce spotkanie specjalistów zajmujących się pozyskiwaniem, gromadzeniem, przetwarzaniem i aktywnym udostępnianiem danych i informacji o środowisku i jego ochronie.Tematyka  konferencji koncentruje się wokół aktywnego dostępu i korzystania z informacji o środowisku i jego ochronie przy zastosowaniu najnowszych technologii informatycznych. Wśród ekspertów dzielących się swoim doświadczeniem z uczestnikami znaleźli się także przedstawiciele UNEP/GRID-Warszawa, którzy prowadzą prezentację na temat usług ekosystemowych oraz "Kodeksu dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach".

29-09-2015
 Program GLOBE: webinarium dla nauczycieli
Już 7 października zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na webinarium "Badaj, poznawaj, odkrywaj! Metoda badawcza w Programie GLOBE". Poprowadzą je trenerzy Programu GLOBE z Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz doświadczeni nauczyciele, którzy od wielu lat realizują Program GLOBE w swoich szkołach.

24-09-2015
 Karpaty Łączą: II Forum Karpackich Gmin
Karpaccy samorządowcy, eksperci w zakresie ochrony przyrody i planowania przestrzennego oraz urbaniści i architekci spotkali się w Sromowcach Niżnych, by rozmawiać o dobrym planowaniu karpckiej przestrzeni. Podczas dwudniowego Forum (24-25 września) odbędą się panele dyskusyjne i warsztaty, które pomogą znaleźć wspólnie odpowiedź na pytanie: jak chronić karpacki krajobraz? Forum organizowane jest w ramach projektu Karpaty Łączą.

17-09-2015
 Ekoprezent na urodziny UNEP/GRID-Warszawa
Dziś świętujemy 24 urodziny UNEP/GRID-Warszawa. Od ponad dwóch dekad pracujemy na rzecz środowiska naturalnego - podnoszenia standardów ochrony przyrody, promowania zasad "zielonej gospodarki" oraz aktywnej edukacji ekologicznej. Z tej okazji przypominamy sobie, co przez te wszystkie lata wspólnie z Wami zdołaliśmy zrobić dla naszej planety!

W tym szczególnym dniu chcemy poprosić Was o wyjątkowe prezenty - ekoprezenty! Naszych przyjaciół zapraszamy do robienia ekopostanowień. Firmy i instytucje prosimy o podzielenie się swoimi ekologicznymi doświadczeniami i sukcesami.

09-09-2015
  Fundacja OsGeo: prestiżowa nominacja
Z przyjemnością informujemy, że Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska (Kierownik Działu Edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa), została mianowana Charter Member Fundacji Open Source Geospatial. Dotychczas w Polsce jedynie trzy osoby posiadały ten status, uprawniający m.in. do czynnego udziału w wyborze zarządu Fundacji. Gratulujemy!

Fundacja OsGeo jest międzynarodową organizacją non-profit. Zapewnia wsparcie dla rozwoju otwartego oprogramowania geoinformacyjnego, m.in. aplikacji QGIS, oraz szerokiej promocji jego zastosowań w nauce, biznesie, zadaniach administracji publicznej, czy edukacji. Jedną z flagowych inicjatyw Fundacji jest projekt "Geo For All", w ramach którego rozwijana jest sieć Laboratoriów Wolnego Oprogramowania na całym świecie.

09-09-2015
 Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem UNEP/GRID-Warszawa
Trwa Forum Ekonomiczne w Krynicy Górskiej. Wśród gości Forum nie zabrakło przedstawicieli UNEP/GRID-Warszawa. Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum, wzięła udziął w panelu dyskusyjnym "Wyzwania dla biznesu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Jak spełnić oczekiwania środowiskowe Unii Europejskiej?". Wśród panelistów znależli się także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań oraz firmy Coca Cola HBC.
Głosu Centrum nie zabrakło również podczas debaty o rozwoju regionu karpackiego. W panelu "Karpaty bez granic - chronić dziedzictwo, wyprzedzać marzenia" uczestniczyła Patrycja Adamska, koordynator projektu Karpaty Łączą. Wśród dyskutantów znależli się parlamentarzyści krajowi i europejscy, przedstawiciele dyplomacji oraz biznesu.

04-09-2015
 Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Motivate and Attract Students to Science"
Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do rejestracji na 2. Międzynarodową Konferencję "Motivate and Attract Students to Science". Głównym celem spotkania jest promocja efektywnych metod i narzędzi, wzmacniających zainteresowanie i motywację uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych. Głównym elementem spotkania będą warsztaty tematyczne dotyczące możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, pracę z najmłodszymi uczniami oraz wspieranie młodzieży osiągającej gorsze wyniki w nauce.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w dniach 25-27 listopada 2015 r. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z partnerami projektu MASS oraz Regionalnym Biurem Programu GLOBE na Europę i Azję.

Projekt MASS jest realizowany w ramach: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, COMENIUS Multilateral networks.

01-09-2015
 Projekt "GI-Learner" rozpoczęty
Z początkiem nowego roku szkolnego zainaugurowaliśmy międzynarodowy projekt "GI-Learner: Developing a learning line on GIScience in education", współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest opracowanie programu rozwijania kompetencji przestrzennych wśród uczniów w wieku 12-18 lat. W gronie partnerów projektu są uczelnie wyższe, organizacje eksperckie oraz szkoły z Niemiec, Rumunii, Anglii oraz Belgii. Ich uczniowie będą brali aktywny udział w projekcie, testując i oceniając opracowywane materiały.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem wspierającym działanie. Zapraszamy do śledzenia profilu projektu na Twitterze (@GILearner).

28-08-2015
 Piknik z Klimatem na koniec wakacji
W ostatnią niedzielę wakacji (30 sierpnia) w godz. 11.30-16.30 Plac Zamkowy zamieni się w zieloną oazę. Miasto stołeczne Warszawa, wspólnie z Partnerami dla Klimatu, podczas największej plenerowej imprezy w Polsce poświęconej środowisku, przypominać będą o istotnych kwestiach dotyczących zmian klimatu. VIII edycja upłynie pod hasłem „Piknik w Warszawie o Klimacie w Paryżu”. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska UNEP/GRID-Warszawa!

17-07-2015
 Europejska konferencja FOSS4G
Zakończyła się tegoroczna konferencja FOSS4G (ang. Free and Open Source Software for Geospatial) zorganizowana przez Politechnikę w Mediolanie. Na kampusie w malowniczej miejsowości Como kilkuset przedstawicieli świata nauki i biznesu, pracowników administracji publicznej, programistów, edukatorów, itp. wymieniało się doświadczeniem w zakresie możliwości aplikacji otwartego oprogramowania i wolnych danych. Konferencji towarzyszyły warsztaty oraz tzw. "mapping parties" - aktywności poświęcone wspólnemu tworzeniu otwartych zasobów geoinformacyjnych. Podczas jednej z nich uczestnicy opracowali pierwszą mapę emocjonalną Como.

W trakcie spotkania Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprezentowało projekt "School on the Cloud", w ramach którego jest m.in. promowane wykorzystanie wolnego oprogramowania geoinformacyjnego w edukacji szkolnej. Publikacja została włączona do materiałów konferencyjnych dostępnych online: http://geomatica.como.polimi.it/workbooks/n12/FOSS4G-eu15_submission_75.pdf


© 2015 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl