Nasze serwisy24-10-2014
 Dzień Organizacji Narodów Zjednoczonych
Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi swoje święto w rocznicę wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych (24 października 1945 roku). W swoim orędziu na ten dzień Sekretarz Generalny ONZ podkreślił, że "w dzisiejszych czasach licznych kryzysów Organizacja Narodów Zjednoczonych jest bardziej potrzebna niż kiedykolwiek. (...) W tym tak ważnym Dniu ONZ jeszcze raz potwierdźmy swoje zobowiązanie do zwiększenia możliwości osób marginalizowanych i bezradnych. Dziś wzywam zarówno rządy wszystkich państw oraz wszystkich ludzi do podjęcia działań we wspólnej sprawie i dla wspólnego dobra".

24-10-2014
 NEREUS zaprasza do konsultacji online
W ramach przygotowań warsztatów o technologiach satelitarnych i Programie Copernicus Europejska Sieć Regionów Wykorzystujących Technologie Kosmiczne (NEREUS) zaprasza przedstawicieli władz regionalnych i lokalnych do udziału w europejskich konsultacjach online. Partnerem projektu jest Europejska Agencja Kosmiczna (ESA).

23-10-2014
 Międzynarodowe grupy robocze Konwencji Karpackiej ds planowania przestrzennego oraz różnorodności biologicznej i ochrony krajobrazu obradują w Kluszkowcach
Tematem obrad pierwszego wspólnego spotkania grup roboczych odbywającego się w Kluszkowcach jest rola planowania przestrzennego w ochronie różnorodności biologicznej i zachowaniu wartości krajobrazu w Karpatach. Jednym z kluczowych problemów będących przedmiotem dyskusji jest zaburzona ciągłość ekologiczna, blokowanie szlaków migracyjnych zwierząt oraz postępująca fragmentacja krajobrazu powodowana antropopresją.
Spotkanie odbywa się w ramach projektu Karpaty Łączą i uczestniczą w nim przedstawiciele Stron Konwencji Karpackiej: Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier, Rumunii, Ukrainy, Serbii i Polski.  
Materiały ze spotkania będą dostępne na Informatorium Karpackim

23-10-2014
 Ruszyła nowa strona inicjatywy Science for Carpathians!
Kolejne źródło informacji o badaniach i projektach prowadzonych na terenie Karpat jest już dostępne w Interncie. Nowa odsłona serwisu inicjatywy S4C umożliwia dostęp do metriałów z Forum Carpaticum oraz  działań prowadzonych przez członków inicjatywy. Zachęcamy wszystkich do śledzenia kanału S4C_Carpathians również na Twitterze.

20-10-2014
 ONZ: urodzinowy konkurs na FB
Ile lat ma Organizacja Narodów Zjednoczonych? Czego życzycie ONZ w przededniu UN DAY? Najciekawsze życczenia zostaną nagrodzone w konkursie prowadzonym na profilu FB UNIC-Warszaw. Wśród nagród także ekogadżety od UNEP/GRID-Warszawa. Zapraszamy!


© 2014 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl