Nasze serwisy09-07-2014
 Budżet Partycypacyjny Warszawy - 11 lipca poznamy projekty wybrane przez mieszkańców

Już w najbliższy piątek poznamy zwycięskie projekty, na które zagłosowali mieszkańcy Warszawy w ramach Budżetu Partycypacyjnego. Ponad 130 000 osób oddało głos za pośrednictwem Internetu, a kilkanaście tysięcy - za pomocą kart do głosowania w Urzędach warszawskich dzielnic. Wybrane projekty zostaną zrealizowane w roku 2015. Miejmy nadzieję, że w kolejnych latach inicjatywy społeczne Warszawiaków będą równie ciekawe, a udział społeczności mieszkańców świadomy, liczny i aktywny!

07-07-2014
 UNEP/GRID-Warszawa w realizacji działań Europejskiej Agencji Środowiska (EEA)

Centrum UNEP/GRID-Warszawa kolejny już rok pełni rolę Krajowego Ośrodka Informacyjnego (ang. National Reference Centre, NRC) dla tematu badawczego pokrycie terenu (Land Cover) w ramach sieci EIONET. Ekspertem wiodącym w ramach NRC LC jest Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum UNEP/GRID-Warszawa.
Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska (Eionet) to sieć partnerska Europejskiej Agencji Środowiska (EEA) oraz jej krajów członkowskich i współpracujących instytucji. Działania NRC w Polsce koordynuje Krajowy Punkt Kontaktowy ds. współpracy z EEA ulokowany w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska (GIOŚ).
 

01-07-2014
 Karpaty Łączą - wyniki postępowania

Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa, Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 16 czerwca  2014 na koordynację projektu "Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji  Karpackiej" w okresie od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. wpłynęły dwie oferty. (ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/06/2014/KL)

Otrzymane oferty były zgodne z zapytaniem ofertowym. Po analizie została wybrana oferta p. Patrycji Adamskiej.

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

27-06-2014
 Ekoprezent: piknik na początek wakacji
W niedzielę 29 czerwca spotkamy się na ekologicznym pikniku w Poznaniu. Czekają gry, zbawy, quizy, konkursy z nagrodami, rywalizacja sportowa i inne ekoatrakcje. Eksperci będa rozmawiać z uczestnikami o różnych praktycznych zagadnieniach związanych ze zmianami klimatycznymi. Wydarzenie jest podsumowaniem pierwszej edycji kampanii "Zrób prezent sobie i środowisku".

24-06-2014
 Cała Puszcza Białowieska jest Obiektem Światowego Dziedzictwa UNESCO
W dniu 23 czerwca 2014 r. – Komitet Światowego Dziedzictwa w trakcie obrad 38 Sesji w Doha (Ad-Dawha), w Katarze, przyjął zgłoszony przez Polskę i Białoruś wspólny wniosek o wpisanie obszaru całej Puszczy Białowieskiej leżącej na terytorium Polski i Białorusi jako Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO.


© 2014 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl