Nasze serwisy29-09-2015
 Program GLOBE: webinarium dla nauczycieli
Już 7 października zapraszamy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na webinarium "Badaj, poznawaj, odkrywaj! Metoda badawcza w Programie GLOBE". Poprowadzą je trenerzy Programu GLOBE z Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz doświadczeni nauczyciele, którzy od wielu lat realizują Program GLOBE w swoich szkołach.

24-09-2015
 Karpaty Łączą: II Forum Karpackich Gmin
Karpaccy samorządowcy, eksperci w zakresie ochrony przyrody i planowania przestrzennego oraz urbaniści i architekci spotkali się w Sromowcach Niżnych, by rozmawiać o dobrym planowaniu karpckiej przestrzeni. Podczas dwudniowego Forum (24-25 września) odbędą się panele dyskusyjne i warsztaty, które pomogą znaleźć wspólnie odpowiedź na pytanie: jak chronić karpacki krajobraz? Forum organizowane jest w ramach projektu Karpaty Łączą.

17-09-2015
 Ekoprezent na urodziny UNEP/GRID-Warszawa
Dziś świętujemy 24 urodziny UNEP/GRID-Warszawa. Od ponad dwóch dekad pracujemy na rzecz środowiska naturalnego - podnoszenia standardów ochrony przyrody, promowania zasad "zielonej gospodarki" oraz aktywnej edukacji ekologicznej. Z tej okazji przypominamy sobie, co przez te wszystkie lata wspólnie z Wami zdołaliśmy zrobić dla naszej planety!

W tym szczególnym dniu chcemy poprosić Was o wyjątkowe prezenty - ekoprezenty! Naszych przyjaciół zapraszamy do robienia ekopostanowień. Firmy i instytucje prosimy o podzielenie się swoimi ekologicznymi doświadczeniami i sukcesami.

09-09-2015
  Fundacja OsGeo: prestiżowa nominacja
Z przyjemnością informujemy, że Elżbieta Wołoszyńska-Wiśniewska (Kierownik Działu Edukacji w Centrum UNEP/GRID-Warszawa), została mianowana Charter Member Fundacji Open Source Geospatial. Dotychczas w Polsce jedynie trzy osoby posiadały ten status, uprawniający m.in. do czynnego udziału w wyborze zarządu Fundacji. Gratulujemy!

Fundacja OsGeo jest międzynarodową organizacją non-profit. Zapewnia wsparcie dla rozwoju otwartego oprogramowania geoinformacyjnego, m.in. aplikacji QGIS, oraz szerokiej promocji jego zastosowań w nauce, biznesie, zadaniach administracji publicznej, czy edukacji. Jedną z flagowych inicjatyw Fundacji jest projekt "Geo For All", w ramach którego rozwijana jest sieć Laboratoriów Wolnego Oprogramowania na całym świecie.

09-09-2015
 Forum Ekonomiczne w Krynicy z udziałem UNEP/GRID-Warszawa
Trwa Forum Ekonomiczne w Krynicy Górskiej. Wśród gości Forum nie zabrakło przedstawicieli UNEP/GRID-Warszawa. Maria Andrzejewska, Dyrektor Centrum, wzięła udziął w panelu dyskusyjnym "Wyzwania dla biznesu w gospodarce o obiegu zamkniętym. Jak spełnić oczekiwania środowiskowe Unii Europejskiej?". Wśród panelistów znależli się także przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, COBRO - Instytutu Badawczego Opakowań oraz firmy Coca Cola HBC.
Głosu Centrum nie zabrakło również podczas debaty o rozwoju regionu karpackiego. W panelu "Karpaty bez granic - chronić dziedzictwo, wyprzedzać marzenia" uczestniczyła Patrycja Adamska, koordynator projektu Karpaty Łączą. Wśród dyskutantów znależli się parlamentarzyści krajowi i europejscy, przedstawiciele dyplomacji oraz biznesu.

04-09-2015
 Zapraszamy na międzynarodową konferencję "Motivate and Attract Students to Science"
Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do rejestracji na 2. Międzynarodową Konferencję "Motivate and Attract Students to Science". Głównym celem spotkania jest promocja efektywnych metod i narzędzi, wzmacniających zainteresowanie i motywację uczniów do nauki przedmiotów matematyczno-przyrodnicznych. Głównym elementem spotkania będą warsztaty tematyczne dotyczące możliwości wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji, pracę z najmłodszymi uczniami oraz wspieranie młodzieży osiągającej gorsze wyniki w nauce.

Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w dniach 25-27 listopada 2015 r. Wydarzenie jest organizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa we współpracy z partnerami projektu MASS oraz Regionalnym Biurem Programu GLOBE na Europę i Azję.

Projekt MASS jest realizowany w ramach: LIFELONG LEARNING PROGRAMME, COMENIUS Multilateral networks.

01-09-2015
 Projekt "GI-Learner" rozpoczęty
Z początkiem nowego roku szkolnego zainaugurowaliśmy międzynarodowy projekt "GI-Learner: Developing a learning line on GIScience in education", współfinansowany w ramach programu Erasmus+. Jego celem jest opracowanie programu rozwijania kompetencji przestrzennych wśród uczniów w wieku 12-18 lat. W gronie partnerów projektu są uczelnie wyższe, organizacje eksperckie oraz szkoły z Niemiec, Rumunii, Anglii oraz Belgii. Ich uczniowie będą brali aktywny udział w projekcie, testując i oceniając opracowywane materiały.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest partnerem wspierającym działanie. Zapraszamy do śledzenia profilu projektu na Twitterze (@GILearner).

28-08-2015
 Piknik z Klimatem na koniec wakacji
W ostatnią niedzielę wakacji (30 sierpnia) w godz. 11.30-16.30 Plac Zamkowy zamieni się w zieloną oazę. Miasto stołeczne Warszawa, wspólnie z Partnerami dla Klimatu, podczas największej plenerowej imprezy w Polsce poświęconej środowisku, przypominać będą o istotnych kwestiach dotyczących zmian klimatu. VIII edycja upłynie pod hasłem „Piknik w Warszawie o Klimacie w Paryżu”. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska UNEP/GRID-Warszawa!

17-07-2015
 Europejska konferencja FOSS4G
Zakończyła się tegoroczna konferencja FOSS4G (ang. Free and Open Source Software for Geospatial) zorganizowana przez Politechnikę w Mediolanie. Na kampusie w malowniczej miejsowości Como kilkuset przedstawicieli świata nauki i biznesu, pracowników administracji publicznej, programistów, edukatorów, itp. wymieniało się doświadczeniem w zakresie możliwości aplikacji otwartego oprogramowania i wolnych danych. Konferencji towarzyszyły warsztaty oraz tzw. "mapping parties" - aktywności poświęcone wspólnemu tworzeniu otwartych zasobów geoinformacyjnych. Podczas jednej z nich uczestnicy opracowali pierwszą mapę emocjonalną Como.

W trakcie spotkania Centrum UNEP/GRID-Warszawa zaprezentowało projekt "School on the Cloud", w ramach którego jest m.in. promowane wykorzystanie wolnego oprogramowania geoinformacyjnego w edukacji szkolnej. Publikacja została włączona do materiałów konferencyjnych dostępnych online: http://geomatica.como.polimi.it/workbooks/n12/FOSS4G-eu15_submission_75.pdf

29-06-2015
 Koordynujemy Partnerstwa Naturowe
Partnerstwa Naturowe są częścią projektu "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu", prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy i świadomości osób prowadzących działalność gospodarczą na obszarach Natura 2000 oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Centrum UNEP/GRID-Warszawa jest koordynatorem działań trzech Partnerstw Naturowych zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Są to Kostrzyńskie Partnerstwo Naturowe, Liwieckie Partnerstwo Naturowe oraz Partnerstwo Naturowe Kampinos.
Partnerstwa Naturowe to grupy zrzeszające lokalnych przedsiębiorców, rolników, rzemieślników, a także przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego oraz instytucji publicznych. Celem działania tych grup jest animowanie żywej dyskusj - wymiany wiedzy oraz doświadczeń - w zakresie gospodarowania na obszarach Natura 2000. Partnerstwa Naturowe to szansa dla ich Uczestników, a także wszystkich zainteresowanych, na pogłębienie wiedzy o warunkach i możliwościach gospodarowania na obszarach chronionych (Natura 2000).
 


© 2015 UNEP/GRID-Warszawa ul. Sobieszyńska 8, 00-764 Warszawa, POLSKA; Tel: +48 22 8406664, Fax: +48 22 8516201 e-mail: grid@gridw.pl